Uradni list

Številka 48
Uradni list RS, št. 48/2013 z dne 4. 6. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 48/2013 z dne 4. 6. 2013

Kazalo

1861. Splošni akt o razvrščanju programov v javnih digitalnih televizijskih omrežjih, stran 5663.

Na podlagi tretjega odstavka 112. člena Zakona o elektronskih komunikacijah (Uradni list RS, št. 109/12 – ZEKom-1) izdaja direktor Agencije za pošto in elektronske komunikacije Republike Slovenije
S P L O Š N I A K T
o razvrščanju programov v javnih digitalnih televizijskih omrežjih
1. člen
(vsebina splošnega akta)
(1) Ta splošni akt določa operaterjem javnih digitalnih televizijskih omrežij (v nadaljnjem besedilu: operater) navodila za razvrščanje televizijskih programov izdajateljev, katerim je bilo, skladno z zakonom, ki ureja medije, izdano dovoljenje za izvajanje televizijske dejavnosti.
(2) V primerih, ko operater prenaša televizijske programe drugega ponudnika storitev in na razvrstitev programov nima vpliva, se za potrebe tega splošnega akta šteje, da je tudi ponudnik storitev operater.
2. člen
(uporabljeni izrazi)
(1) Izrazi, uporabljeni v tem splošnem aktu, imajo naslednji pomen:
1. Digitalni sprejemnik je naprava, ki lahko sprejema in dekodira televizijske programe, ki se razširjajo prek javnih komunikacijskih omrežij.
2. Programsko mesto je številka na digitalnem sprejemniku, ki je prirejena posameznemu programu in s katero je določen vrstni red programov na digitalnem sprejemniku.
3. Začetno programsko mesto je programsko mesto, ki se vzpostavi na digitalnem sprejemniku ob prvem priklopu oziroma pri prvi prijavi uporabnika v storitev operaterja ali pri povrnitvi tovarniških nastavitev na digitalnem sprejemniku oziroma privzetih začetnih nastavitev v uporabniškem vmesniku storitve operaterja in na katero končni uporabnik nima vpliva.
4. Razvrščanje programov je postopek, s pomočjo katerega operater posameznemu televizijskemu programu, ki ga razširja prek omrežja, dodeli identifikacijsko številko ali kodo, ki vpliva na določitev začetnih programskih mest na digitalnem sprejemniku.
5. Izdajatelj je pravna ali fizična oseba, ki izvaja dejavnost razširjanja televizijskega programa, in mu je Agencija izdala dovoljenje za izvajanje televizijske dejavnosti, skladno z določili zakona, ki ureja medije.
(2) Ostali izrazi imajo enak pomen, kot je opredeljen z Zakonom o elektronskih komunikacijah.
3. člen
(obveznost operaterjev)
Operater, ki za sprejem televizijskih programov svojim končnim uporabnikom priskrbi digitalni sprejemnik po začetku veljavnosti tega splošnega akta, mora zagotoviti, da lahko uporabnik ne glede na določila tega splošnega akta, za svojo uporabo svobodno določi vrstni red programov.
4. člen
(razvrščanje programov)
(1) Višje programsko mesto je tisto, ki ima manjšo številko programskega mesta. Nižje programsko mesto je tisto, ki ima večjo številko programskega mesta.
(2) Operater mora pri razvrščanju televizijskih programov ves čas upoštevati naslednja pravila:
1. televizijski program Televizija Slovenija 1 /SLO1/, ki ga izdaja javni zavod RTV Slovenija, mora biti uvrščen na prvo začetno programsko mesto;
2. televizijski program Televizija Slovenija 2 /SLO2/, ki ga izdaja javni zavod RTV Slovenija, mora biti uvrščen na drugo začetno programsko mesto.
(3) V primeru, ko operater televizijski program prek posameznega omrežja razširja na več načinov (na primer z različnimi razločljivostmi), zadostuje, da je ta program vsaj v enem načinu razvrščen v skladu z drugim odstavkom tega člena.
5. člen
(uskladitev z zahtevami)
Operater mora razvrščanje televizijskih programov uskladiti z zahtevami iz tega splošnega akta v devetdesetih dneh od uveljavitve tega splošnega akta.
6. člen
(začetek veljavnosti)
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 22. aprila 2013
EVA 2013-3330-0035
Franc Dolenc l.r.
Direktor

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti