Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2013 z dne 17. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2013 z dne 17. 5. 2013

Kazalo

1677. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto, stran 5083.

Na podlagi 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na svoji 21. seji dne 25. 4. 2013 potrdil besedilo Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto
1. člen
V prvem odstavku 16. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Dolenjski muzej Novo mesto (Uradni list RS, št. 79/03 in 118/08) se spremeni prvi odstavek, ki po novem glasi:
»Svet sestavlja pet članov. Štiri člane imenuje ustanovitelj s področja dela javnega zavoda financ in pravnih zadev, enega pa izvolijo zaposleni v muzeju izmed strokovnih delavcev, ki opravljajo dejavnost, zaradi katere je javni zavod ustanovljen.«
Drugi stavek v petem odstavku 16. člena, ki se glasi:
»V primeru neodločenega glasovanja je odločilen glas predsednika sveta.«
se v celoti črta.
2. člen
V 18. členu v drugi alineji se spremeni naziv »Zgodovinsko društvo Novo mesto« z nazivom »Zveza zgodovinskih društev Slovenije«.
3. člen
33. člen se dopolni z novim prvim, drugim in tretjim odstavkom:
»Zavod ima pravila, s katerimi se ureja organizacija zavoda, organi, njihove pristojnosti in način odločanja ter druga vprašanja, pomembna za opravljanje dejavnosti in poslovanje zavoda v skladu z zakonom in aktom o ustanovitvi.
Zavod ima lahko tudi druge splošne akte, s katerimi se ureja vprašanja, pomembna za delo in poslovanje zavoda v skladu s pravili.
Pravila zavoda sprejme svet zavoda s soglasjem ustanovitelja.«
Prejšnja prvi in drugi odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
Prehodne in končne določbe
4. člen
Novi svet zavoda se konstituira najkasneje v šestdesetih dneh po sprejetju tega odloka.
5. člen
Zavod mora v roku šestdesetih dni sprejeti svoja pravila v skladu z odlokom in veljavno zakonodajo.
6. člen
Vse ostale določbe ostanejo v veljavi.
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-7/2013
Novo mesto, dne 25. aprila 2013
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l. r.

AAA Zlata odličnost