Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2013 z dne 17. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2013 z dne 17. 5. 2013

Kazalo

1674. Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2012, stran 5072.

Na podlagi tretjega odstavka 98. člena Zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02, 56/02 – ZJU, 110/02 – ZDT-B, 127/06 – ZJZT, 14/07 – ZSPDPO, 109/08, 49/09, 58/10/1847, 107/10, 110/11) in 16. člena Statuta Mestne občine Novo mesto (Uradni list RS, št. 7/13) je Občinski svet Mestne občine Novo mesto na 21. redni seji 25. aprila 2013 sprejel
O D L O K
o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2012
1. člen
S tem odlokom občinski svet sprejme zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2012.
2. člen
Zaključni račun proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2012 izkazuje realizirane prihodke, odhodke ter druge prejemke in druge izdatke v zneskih, ki so prikazani v bilanci prihodkov in odhodkov, v računu finančnih terjatev in naložb ter računu financiranja.
3. člen
Saldo sredstev proračunske rezerve na dan 31. 12. 2012 v višini 107.045,00 EUR se prenese med sredstva proračunske rezerve v letu 2013.
4. člen
Sestavni deli tega odloka so tudi dokumenti zaključnega računa, pripravljeni v skladu z Navodilom o pripravi zaključnega računa državnega in občinskega proračuna ter metodologijo za pripravo poročila o doseženih ciljih in rezultatih neposrednih in posrednih uporabnikov proračuna (Uradni list RS, št. 12/01, 10/06, 8/07 in 102/10).
5. člen
Odlok o zaključnem računu proračuna Mestne občine Novo mesto za leto 2012 se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 4103-1/2012
Novo mesto, dne 25. aprila 2013
Župan
Mestne občine Novo mesto
Alojzij Muhič l.r.

AAA Zlata odličnost