Uradni list

Številka 43
Uradni list RS, št. 43/2013 z dne 17. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 43/2013 z dne 17. 5. 2013

Kazalo

1649. Napotilo za izvajanje revizij, stran 5034.

Na podlagi 2. točke drugega odstavka 12. člena in na podlagi drugega odstavka 24. člena Zakona o računskem sodišču (Uradni list RS, št. 11/01, 20/06 ― ZNOJF-1 in 109/12) izdajam
N A P O T I L O
za izvajanje revizij
1. člen
Računsko sodišče Republike Slovenije pri izvajanju revizij uporablja mednarodne revizijske standarde, objavljene v slovenskem jeziku:
1. mednarodne standarde vrhovnih revizijskih institucij, ki jih izdaja INTOSAI – Mednarodna organizacija vrhovnih revizijskih inštitucij (v nadaljnjem besedilu: INTOSAI),
2. evropske smernice za izvajanje mednarodnih revizijskih standardov, ki jih izdaja INTOSAI,
3. mednarodne standarde revidiranja, ki jih izdaja IFAC – Mednarodna zveza računovodskih strokovnjakov.
Slovenski prevodi standardov iz 1. in 2. točke prejšnjega odstavka so objavljeni na spletnih straneh Računskega sodišča Republike Slovenije. Slovenske prevode standardov iz 3. točke prejšnjega odstavka ažurirano objavlja Slovenski inštitut za revizijo na svojih spletnih straneh.
2. člen
Z dnem uveljavitve tega napotila preneha veljati Napotilo za izvajanje revizij (Uradni list RS, št. 41/01).
3. člen
To napotilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 001-1/2013/1
Ljubljana, dne 16. maja 2013
dr. Igor Šoltes l.r.
Predsednik Računskega sodišča

AAA Zlata odličnost