Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2013 z dne 13. 5. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2013 z dne 13. 5. 2013

Kazalo

1609. Pravilnik o spremembi Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov, stran 4956.

Na podlagi četrtega odstavka 68. člena in trinajste alineje sedmega odstavka 81. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo, 36/08, 58/09, 64/09 – popr., 65/09 – popr., 20/11, 40/12 – ZUJF in 57/12 – ZPCP-2D) izdaja minister za izobraževanje, znanost in šport
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o upravljanju učbeniških skladov
1. člen
V Pravilniku o upravljanju učbeniških skladov (Uradni list RS, št. 43/02, 65/07 in 37/10) se prvi odstavek 10. člena spremeni tako, da se glasi:
»Izbor učbenikov za prihodnje šolsko leto predlaga ravnatelju strokovni aktiv učiteljev, ki poučuje predmete, pri katerih se bo posamezni učbenik uporabljal. Ravnatelj o izboru učbenikov odloči najkasneje do 31. maja tekočega šolskega leta.«.
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0070-42/2013
Ljubljana, dne 25. aprila 2013
EVA 2013-3330-0042
dr. Jernej Pikalo l.r.
Minister
za izobraževanje, znanost in šport

AAA Zlata odličnost