Uradni list

Številka 19
Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013
Uradni list

Uradni list RS, št. 19/2013 z dne 4. 3. 2013

Kazalo

712. Pravilnik o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica, stran 2588.

Na podlagi 21. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93 in spremembe) in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 55/11 – UPB1 in 76/12) je Občinski svet Občine Žirovnica na 16. seji dne 21. 2. 2013 sprejel
P R A V I L N I K
o enkratnem prispevku za novorojence v Občini Žirovnica
1. člen
Ta pravilnik ureja enkratni prispevek za novorojence rojene v Občini Žirovnica, upravičence, višino prispevka, pogoje za pridobitev in postopek za uveljavljanje prispevka.
2. člen
Enkratni prispevek za novorojence (v nadaljevanju: prispevek) je enkratna denarna pomoč novorojenemu otroku, s katero se družini zagotovi dopolnilni prejemek za pokrivanje stroškov, ki nastanejo z rojstvom otroka.
Za novorojenca po tem pravilniku se šteje tudi posvojeni otrok z dnem dokončnosti akta o posvojitvi.
3. člen
Pravico do prispevka ima novorojenec pod pogojem, da je državljan Republike Slovenije in ima stalno prebivališče v Občini Žirovnica.
4. člen
Višina prispevka za posameznega novorojenca znaša 300 EUR. V primeru da je novorojenec tretji ali nadaljnji otrok v družini, prispevek znaša 500 EUR.
5. člen
Pravico do prispevka uveljavlja eden od staršev s predložitvijo pisne vloge pri občinski upravi Občine Žirovnica in sicer v koledarskem letu, ko je otrok rojen, oziroma najkasneje do 28. 2. naslednjega leta.
V primeru, da se uveljavlja pravica do višjega prispevka iz 4. člena tega sklepa, se kot tretji ali nadaljnji otrok v družini šteje vsak otrok, ki ima prijavljeno stalno prebivališče na istem naslovu kot novorojenec.
6. člen
Prispevek se nakaže na bančni račun novorojenca ali bančni račun starša, ki je vlagatelj zahtevka.
7. člen
Občinska uprava na podlagi mnenja patronažne službe ali pristojnega centra za socialno delo lahko odloči, da se prispevek dodeli v funkcionalni obliki, če tako zahtevajo koristi novorojenca.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in se uporablja od 1. 1. 2013 dalje.
Št. 122-0005/2013
Žirovnica, dne 21. februarja 2013
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost