Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2012 z dne 27. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2012 z dne 27. 12. 2012

Kazalo

4052. Sklep o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2013, stran 11597.

Na podlagi določil 43. in 99. člena ter tretjega odstavka 101. člena Zakona o socialnem varstvu – uradno prečiščeno besedilo (Uradni list RS, št. 3/07 – UPB2 in naslednji), 36. in 40. člena Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialno varstvenih storitev (Uradni list RS, št. 87/06, 127/06, 8/07, 51/08, 5/09 in 6/12) in 16. člena Statuta Občine Škofljica (Uradni list RS, št. 1/10 in 101/10) je Občinski svet Občine Škofljica na 19. redni seji dne 13. 12. 2012 sprejel
S K L E P
o soglasju k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu za leto 2013
1. člen
Občina Škofljica daje soglasje k ceni socialno varstvene storitve pomoč družini na domu v Občini Škofljica za leto 2013, ki jo je predlagal izvajalec storitve, Center za socialno delo Ljubljana Vič - Rudnik, v višini 17,71 EUR na efektivno uro.
2. člen
Storitev pomoč družini na domu se za uporabnike, ki so občani Občine Škofljica, subvencionira v celoti iz občinskega proračuna.
3. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 1. 2013 dalje.
Št. 007-26/2012
Škofljica, dne 13. decembra 2012
Župan
Občine Škofljica
Ivan Jordan l.r.