Uradni list

Številka 104
Uradni list RS, št. 104/2012 z dne 24. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 104/2012 z dne 24. 12. 2012

Kazalo

3994. Sklep o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2013 na območju Občine Sodražica, stran 11383.

Na podlagi drugega, tretjega in četrtega odstavka 3. člena Uredbe o metodologiji za oblikovanje cen storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb varstva okolja (Uradni list RS, št. 87/12) je Občinski svet Občine Sodražica na 13. redni seji dne 19. 12. 2012 sprejel
S K L E P
o določitvi višine subvencioniranja cene storitev obveznih občinskih gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode za leto 2013 na območju Občine Sodražica
1. člen
Občina Sodražica bo storitve obveznih občinskih gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v delu, ki se nanaša na ceno uporabe javne infrastrukture, v obdobju od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013 subvencionirala v višini 40%.
2. člen
Celotna amortizacija oziroma najemnina za uporabo javne infrastrukture občinske gospodarske javne službe čiščenja komunalne in padavinske odpadne vode v letu 2013 za uporabnike – gospodinjstva oziroma druge uporabnike javne infrastrukture, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti na območju Občine Sodražica, znaša 10.915,09 EUR. Višina subvencije Občine Sodražica v letu 2013 za uporabnike, navedene v prejšnjem stavku, skladno s 1. členom tega sklepa, znaša 4.366,04 EUR (brez DDV).
3. člen
Celotna amortizacija oziroma najemnina za uporabo javne infrastrukture občinske gospodarske javne službe odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode v letu 2013 za uporabnike – gospodinjstva oziroma druge uporabnike javne infrastrukture, ki ne opravljajo pridobitne dejavnosti na območju Občine Sodražica, znaša 28.602,31 EUR. Višina subvencije Občine Sodražica v letu 2013 za uporabnike, navedene v prejšnjem stavku, skladno s 1. členom tega sklepa, znaša 11.440,92 EUR (brez DDV).
4. člen
Sredstva subvencije se nakazujejo iz proračuna Občine Sodražica Komunali Ribnica d.o.o., kot izvajalcu gospodarskih javnih služb čiščenja in odvajanja komunalne in padavinske odpadne vode, na podlagi posebej sklenjene pogodbe.
5. člen
Sklep začne veljati 1. 1. 2013, uporablja pa se od 1. 1. 2013 do 31. 12. 2013.
Št. 354-10/12
Sodražica, dne 20. decembra 2012
Župan
Občine Sodražica
Blaž Milavec l.r.