Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2012 z dne 10. 12. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2012 z dne 10. 12. 2012

Kazalo

3660. Odlok o dopolnitvi Odloka o občinskih cestah in cestno prometni ureditvi v Občini Žalec, stran 9677.

Na podlagi Zakona o cestah (Zces-1, Uradni list RS, št. 109/10), Odloka o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 52/12) in Statuta Občine Žalec (Uradni list RS, št. 37/99, 43/00, 37/01, 25/02, 5/03, 29/03, 134/04, 16/05, 94/05 in 23/06) je Občinski svet Občine Žalec na 17. seji dne 22. novembra 2012 sprejel
O D L O K
o dopolnitvi Odloka o občinskih cestah in cestno prometni ureditvi v Občini Žalec
1. člen
Odlok o občinskih cestah in cestnoprometni ureditvi v Občini Žalec (Uradni list RS, št. 52/12) se dopolni tako, da se doda nov 56.a člen (začasno izvajanje), ki se glasi:
»Do sprejetja predpisa iz tretjega odstavka 15. člena odloka in izbora izvajalca gospodarske javne službe se vzdrževanje občinskih cest izvaja na podlagi sklenjene pogodbe o vzdrževanju lokalnih cest, redno vzdrževanje javnih poti in javnih poti za kolesarje pa na svojem območju zagotavljajo krajevne skupnosti oziroma mestna skupnost.«
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 344-04-0005/2012
Žalec, dne 22. novembra 2012
Župan
Občine Žalec
Janko Kos l.r.