Uradni list

Številka 46
Uradni list RS, št. 46/2012 z dne 19. 6. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 46/2012 z dne 19. 6. 2012

Kazalo

1953. Pravilnik o valorizacijskih količnikih za preračun plač in zavarovalnih osnov iz prejšnjih let na raven plač in pokojnin iz leta 2011, stran 4806.

Na podlagi petega odstavka 47. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 112/06 – odl. US, 114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZVarDod, 98/09 – ZIUZGK, 38/10 – ZUKN, 61/10 – ZSVarPre, 79/10 ZPKDPIZ, 94/10 – ZIU, 84/11 odl. US, 94/11 odl. – US, 105/11 in 110/11-ZDIU12) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve v soglasju z ministrom za finance
P R A V I L N I K
o valorizacijskih količnikih za preračun plač in zavarovalnih osnov iz prejšnjih let na raven plač in pokojnin iz leta 2011
1. člen
V skladu s prvim odstavkom 47. člena Zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 109/06 – uradno prečiščeno besedilo, 112/06 – odl. US, 114/06 – ZUTPG, 10/08 – ZVarDod, 98/09 – ZIUZGK, 38/10 – ZUKN, 61/10 – ZSVarPre, 79/10 ZPKDPIZ, 94/10 – ZIU, 84/11 – odl. US, 94/11 – odl. US, 105/11 in 110/11-ZDIU12, v nadaljnjem besedilu: ZPIZ-1) se pri določitvi pokojninske osnove za odmero pokojnine, uveljavljene v letu 2012, plače oziroma zavarovalne osnove iz prejšnjih let predhodno preračunajo z valorizacijskimi količniki tako, da ustrezajo gibanjem povprečnih plač in pokojnin v koledarskem letu pred uveljavitvijo pravice do pokojnine.
Po drugem odstavku 47. člena ZPIZ-1 se valorizacijski količniki določijo tako, da se povprečno plačo na zaposleno osebo v državi, izplačano za oktober 1990 in povečano za odstotek vseh uskladitev pokojnin po predpisih, veljavnih do 31. decembra 1999 in po 150.a in 150.b členu ZPIZ-1, opravljenih od 1. januarja 1991 do konca leta 2011, deli z zneskom povprečne plače na zaposleno osebo v državi, dosežene v letih, iz katerih se po določbah zakona upoštevajo plače oziroma zavarovalne osnove za izračun pokojninske osnove.
Povprečno plačo na zaposleno osebo v posameznem koledarskem letu se izračuna tako, da se povprečno bruto plačo, ugotovljeno po uradnih statističnih podatkih, preračuna s povprečno stopnjo davkov in prispevkov.
2. člen
Plače oziroma zavarovalne osnove iz prejšnjih let se pri izračunu pokojninske osnove preračunajo z naslednjimi valorizacijskimi količniki:
--------------------------------------------------
    Leto        Valorizacijski količniki
--------------------------------------------------
    1965              2780247,120
    1966              2102055,772
    1967              1903399,952
    1968              1737305,874
    1969              1508792,645
    1970              1258789,212
    1971              1054226,388
    1972               895138,995
    1973               772911,181
    1974               615308,688
    1975               491932,393
    1976               425785,142
    1977               357575,135
    1978               293426,047
    1979               234288,375
    1980               197569,745
    1981               151884,773
    1982               120577,373
    1983               94862,476
    1984               62390,820
    1985               31511,524
    1986               14144,161
    1987                6390,005
    1988                2407,211
    1989                146,725
    1990                 30,619
    1991                 16,703
    1992                 5,622
    1993                 3,749
    1994                 2,922
    1995                 2,458
    1996                 2,133
    1997                 1,909
    1998                 1,742
    1999                 1,589
    2000                 1,437
    2001                 1,283
    2002                 1,170
    2003                 1,088
    2004                 1,029
    2005                 0,982
    2006                 0,934
    2007                 0,866
    2008                 0,803
    2009                 0,777
    2010                 0,748
    2011                 0,732
--------------------------------------------------
3. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0072-6/2012
Ljubljana, dne 8. maja 2012
EVA 2012-2611-0035
mag. Andrej Vizjak l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve
 
Soglašam!
dr. Janez Šušteršič l.r.
Minister za finance