Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2012 z dne 31. 5. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2012 z dne 31. 5. 2012

Kazalo

1726. Uredba o prenehanju veljavnosti Uredbe o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih, stran 4289.

Na podlagi drugega odstavka 71. člena Zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS – stari, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91 in Uradni list RS/I, št. 2/91 ter Uradni list RS, št. 4/93, 18/94 – ZRPJZ, 70/97, 87/97 – ZPSDP, 38/99 in 56/02 – ZJU) in 18. člena Zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS – stari, št. 30/90, 18/91, 22/91 in Uradni list RS/I, št. 2/91 ter Uradni list RS, št. 4/93 in 18/94 – ZRPJZ) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o prenehanju veljavnosti Uredbe o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih
1. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela javnim uslužbencem in funkcionarjem v državnih organih (Uradni list RS, št. 95/06 in 16/07).
2. člen
Ta uredba začne veljati s prvim dnem v mesecu, ki sledi mesecu, v katerem je bil uveljavljen Zakon za uravnoteženje javnih financ (Uradni list RS, št. 40/12).
Št. 00730-14/2012
Ljubljana, dne 31. maja 2012
EVA 2012-2030-0034
Janez Janša l.r.
Predsednik