Uradni list

Številka 11
Uradni list RS, št. 11/2012 z dne 14. 2. 2012
Uradni list

Uradni list RS, št. 11/2012 z dne 14. 2. 2012

Kazalo

426. Aneks h Kolektivni pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence, stran 883.

Na podlagi 33. člena Kolektivne pogodbe o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence (Uradni list RS, št. 11/04 (34/04 – popr.), 65/07, 66/07 in 103/09) podpisniki kolektivne pogodbe sprejmejo
A N E K S
h Kolektivni pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence
1. člen
S tem aneksom h Kolektivni pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence se Kolektivna pogodba o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence (v nadaljevanju: Kolektivna pogodba) uskladi z določili Zakona o preoblikovanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Slovenske odškodninske družbe (Uradni list RS, št. 79/10 in 26/11).
2. člen
V 23. členu Kolektivne pogodbe se za prvim odstavkom, doda nov odstavek, ki se glasi:
»Na podlagi 14. člena Zakona o preoblikovanju Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja ter o naložbeni politiki Kapitalske družbe pokojninskega in invalidskega zavarovanja in Slovenske odškodninske družbe (Uradni list RS, št. 79/10 in 26/11) je upravljavec ZVPS, Modra zavarovalnica, d. d. Ljubljana.«.
3. člen
Besedilo 27. člena Kolektivne pogodbe se spremeni tako, da se glasi:
»Ob izpolnitvi pogojev za pridobitev pravic iz prejšnjega člena, upravljavec ZVPS unovči odkupno vrednost enot premoženja ZVPS, vpisanih na osebnem računu člana ZVPS in jo prenese na račun kritnega sklada upravljavca ZVPS, iz katerega se bodo izplačevale dodatne pokojninske rente.
Ne glede na določbo prejšnjega odstavka, lahko član ZVPS ob izpolnitvi pogojev za pridobitev pravic iz prejšnjega člena tudi sam izbere drugo zavarovalnico ali pokojninsko družbo, ki mu bo izplačevala dodatno pokojninsko rento, s katero upravljavec ZVPS v njegovem imenu in za njegov račun sklene življenjsko zavarovanje.«.
4. člen
V drugem odstavku 31. člena Kolektivne pogodbe se črta trinajsta alineja.
5. člen
Ta aneks začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1032-1/2012
Ljubljana, dne 30. januarja 2012
EVA 2012-2611-0018
Vlada Republike Slovenije
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino
in socialne zadeve
 
Reprezentativni sindikati javnega sektorja
 
SINDIKAT VZGOJE,
IZOBRAŽEVANJA,
ZNANOSTI
IN KULTURE SLOVENIJE
Branimir Štrukelj l.r.
 
SINDIKAT VETERINARJEV
SLOVENIJE – PERGAM
Milan Štimec
NI PODPISAL
 
SINDIKAT DELAVCEV V VZGOJNI,
IZOBRAŽEVALNI IN RAZISKOVALNI
DEJAVNOSTI SLOVENIJE
Bojan Hribar l.r.
 
GLOSA – SINDIKAT KULTURE SLOVENIJE
Doro Hvalica l.r.
 
SINDIKAT DRŽAVNIH ORGANOV SLOVENIJE
Frančišek Verk l.r.
 
POLICIJSKI SINDIKAT SLOVENIJE
Radivoj Uroševič l.r.
 
SINDIKAT CARINIKOV SLOVENIJE
Dušan Pečnik l.r.
 
SINDIKAT ZDRAVSTVA IN
SOCIALNEGA VARSTVA SLOVENIJE
Zvonko Vukadinovič l.r.
 
SINDIKAT DELAVCEV V
ZDRAVSTVENI NEGI SLOVENIJE
Jelka Mlakar l.r.
 
KONFEDERACIJA SINDIKATOV 90 SLOVENIJE
Peter Majcen l.r.
 
SINDIKAT POKLICNEGA GASILSTVA SLOVENIJE
Aleksander Ogrizek l.r.
 
NEODVISNI SINDIKAT DELAVCEV
LJUBLJANSKE UNIVERZE
dr. Tomaž Sajovic l.r.
 
SINDIKAT KULTURNIH IN UMETNIŠKIH USTVARJALCEV RTV
Peter Kosmač
NI PODPISAL
 
SIFARM – SINDIKAT FARMACEVTOV SLOVENIJE
Dragana Žitnik l.r.
 
SINDIKATI V ZDRAVSTVU SLOVENIJE – PERGAM
Matija Cevc l.r.
Ministrstvo za delo družino in socialne zadeve je dne 31. 1. 2012 izdalo potrdilo št. 02047-3/2007-8 o tem, da je Aneks h Kolektivni pogodbi o oblikovanju pokojninskega načrta za javne uslužbence, vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 23/2.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti