Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2011 z dne 8. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2011 z dne 8. 11. 2011

Kazalo

3796. Pravilnik o spremembi Pravilnika o stopnjah normalnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara), stran 11584.

Na podlagi 7. in 8. točke 4. člena Zakona o davku na dodano vrednost (ZDDV-1, Uradni list RS, št. 117/06), 3. točke 17. člena Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost (Uradni list RS, št. 141/06) je upravni odbor Lekarniške zbornice dne 27. 10. 2011 sprejel
P R A V I L N I K
o spremembi Pravilnika o stopnjah normalnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara)
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
V Pravilniku o stopnjah normalnega odpisa blaga (kalo, razsip, razbitje, okvara) (Uradni list RS, št. 61/07), se 4. člen spremeni tako, da se glasi:
»4. člen
Navedene stopnje normalnega odpisa se nanašajo na nabavno vrednost v obračunskem obdobju nabavljenega blaga, ki je povečano za nabavno vrednost zalog blaga, ki se nahaja v skladišču na začetku obračunskega obdobja.«
KONČNA DOLOČBA
2. člen
Ta pravilnik začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije.
v.d. predsednika
dr. Aleš Mlinarič, mag. farm., l.r.