Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2011 z dne 8. 11. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2011 z dne 8. 11. 2011

Kazalo

3795. Spremembe Statuta Univerze v Ljubljani, stran 11561.

V skladu z ustavno zagotovljeno avtonomijo Univerze ter na podlagi Zakona o visokem šolstvu (ZViS – UPB3; Uradni list RS, št. 119/06, ZŠtip; Uradni list RS, št. 59/07, Odločba US št. U-I-370/06-20; Uradni list RS, št. 15/08, ZViS-F; Uradni list RS, št. 64/08, ZViS-G; Uradni list RS, št. 86/09, ZUPJS; Uradni list RS, št. 62/10; Uradni list RS, št. 34/11; Uradni list RS, št. 78/11, Odločba US št. U-I-156/08-16) in Odloka o preoblikovanju Univerze v Ljubljani (OdPUL-1; Uradni list RS, št. 28/00, OdPUL-1A; Uradni list RS, št. 33/03, OdPUL-1B; Uradni list RS, št. 79/04, OdPUL-1C; Uradni list RS, št. 36/06, OdPUL-1D; Uradni list RS, št. 18/09, OdPUL-1E; Uradni list RS, št. 83/10) sta Senat Univerze v Ljubljani na seji dne 25. 1. 2011 in Upravni odbor Univerze v Ljubljani na seji dne 20. 1. 2011 sprejela
S P R E M E M B E S T A T U T A
Univerze v Ljubljani
1. člen
V Statutu Univerze v Ljubljani (Uradni list RS, št. 118/05, 72/06 (76/06 – popr.), 59/07 (82/07 – popr.), 81/07, 5/08, 42/08, 62/08, 14/09, 38/09, 48/09, 55/09, 3/10, 47/10, 18/11 in 26/11) se v skladu s 16. členom Statuta Univerze v Ljubljani in na podlagi Uredbe o standardni klasifikaciji dejavnosti (Uradni list RS, št. 69/07 in 17/08) obstoječa Priloga k Statutu Univerze v Ljubljani nadomesti z novo Prilogo k Statutu Univerze v Ljubljani, ki predstavlja sestavni del Statuta Univerze v Ljubljani.
PREHODNA IN KONČNA DOLOČBA
2. člen
Te spremembe Statuta Univerze v Ljubljani začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 209-02/11
Ljubljana, dne 25. januarja 2011
Predsednik UO
prof. dr. Dušan Mramor l.r.
Rektor
prof. dr. Radovan Stanislav Pejovnik l.r.

AAA Zlata odličnost