Uradni list

Številka 42
Uradni list RS, št. 42/2011 z dne 31. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 42/2011 z dne 31. 5. 2011

Kazalo

2010. Akt o določitvi prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije, stran 5588.

Na podlagi tretjega odstavka 64.s člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10), 4. člena Uredbe o načinu določanja in obračunavanja prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije (Uradni list RS, št. 2/09 in 49/10) in točke j) 6. člena ter druge alinee 11. člena Sklepa o ustanovitvi Javne agencije Republike Slovenije za energijo (Uradni list RS, št. 63/04 in 95/04) Javna agencija Republike Slovenije za energijo izdaja
A K T
o določitvi prispevka za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije
1. člen
S tem aktom se določi povprečni mesečni prispevek ter vrednosti ponderjev in mesečnih prispevkov po posameznih odjemnih skupinah končnih odjemalcev.
2. člen
Povprečni mesečni prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji električne energije v soproizvodnji z visokim izkoristkom in iz obnovljivih virov energije znaša 0,36550 eura na kW obračunske moči.
3. člen
Za posamezne odjemne skupine končnih odjemalcev se določijo naslednji ponderji in mesečni prispevki na kW obračunske moči:
+-----------------------------------+--------------+-----------------------+
|     Odjemna skupina     |Ponder odjemne|Mesečni prispevek na kW|
|                  |skupine–T(os) |  obračunske moči v  |
|                  |       |    eurih/kW    |
+-----+-----------------------------+--------------+-----------------------+
|1.  |VN T > 6000 – PR. OMR    |  5,65777  |    2,06794    |
+-----+-----------------------------+--------------+-----------------------+
|2.  |VN T > 6000 – DIS. OMR    |  6,49839  |    2,37519    |
+-----+-----------------------------+--------------+-----------------------+
|3.  |VN 2500 < T < 6000 – PR. OMR |  3,74275  |    1,36799    |
+-----+-----------------------------+--------------+-----------------------+
|4.  |VN 2500 < T < 6000 – DIS. OMR|  2,02916  |    0,74167    |
+-----+-----------------------------+--------------+-----------------------+
|5.  |VN T < 2500 – PR. OMR    |  4,96957  |    1,81640    |
+-----+-----------------------------+--------------+-----------------------+
|6.  |VN T < 2500 – DIS. OMR    |  3,13887  |    1,14727    |
+-----+-----------------------------+--------------+-----------------------+
|7.  |SN zbiralke – T > 2500    |  4,29349  |    1,56929    |
+-----+-----------------------------+--------------+-----------------------+
|8.  |SN zbiralke – T < 2500    |  7,49567  |    2,73970    |
+-----+-----------------------------+--------------+-----------------------+
|9.  |SN T > 2500         |  3,33072  |    1,21739    |
+-----+-----------------------------+--------------+-----------------------+
|10. |SN T < 2500         |  1,69805  |    0,62064    |
+-----+-----------------------------+--------------+-----------------------+
|11. |NN zbiralke T > 2500     |  3,12759  |    1,14315    |
+-----+-----------------------------+--------------+-----------------------+
|12. |NN zbiralke T < 2500     |  1,79383  |    0,65565    |
+-----+-----------------------------+--------------+-----------------------+
|13. |NN T > 2500         |  2,93429  |    1,07249    |
+-----+-----------------------------+--------------+-----------------------+
|14. |NN T < 2500         |  1,58021  |    0,57757    |
+-----+-----------------------------+--------------+-----------------------+
|15. |NN brez merj. Moči      |  0,66762  |    0,24402    |
+-----+-----------------------------+--------------+-----------------------+
|16. |Gosp. odjemalci       |  0,51791  |    0,18930    |
+-----+-----------------------------+--------------+-----------------------+
|17. |Javna razsvetljava      |  0,61542  |    0,22494    |
+-----+-----------------------------+--------------+-----------------------+
4. člen
Mesečni prispevek iz 3. člena tega akta ne vključuje davka na dodano vrednost.
5. člen
Z mesečnim prispevkom iz 3. člena tega akta, ki ga plačujejo končni odjemalci na kW obračunske moči, se zagotavljajo potrebna denarna sredstva za namene iz 64.s člena Energetskega zakona.
6. člen
Ta akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, uporabljati pa se začne naslednji mesec po objavi.
Št. 137-1/2010-6/EE-32
Maribor, dne 23. februarja 2011
EVA 2011-2111-0046
Predsednik sveta
Javne agencije Republike Slovenije za energijo
dr. Evgen Dervarič l.r.
Vlada Republike Slovenije je dne 26. 5. 2011 s sklepom št. 36001-4/2011/3 dala soglasje k temu aktu.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti