Uradni list

Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2011 z dne 30. 5. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2011 z dne 30. 5. 2011

Kazalo

1987. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona, stran 5547.

Na podlagi 3. in 8. člena Zakona o Zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, 45/94 Odl. US: U-I-104/92, 8/96), prvega in drugega odstavka 15. člena Zakona o izobraževanju odraslih (Uradni list RS, št. 110/06 – uradno prečiščeno besedilo), 20. člena Zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01), ter 21. in 61. člena Zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 27/08, Odl. US: Up-2925/07-15, U-l-21/07, 76/08, 79/09 in 51/10) v skladu s prvim odstavkom in sedemnajsto alinejo drugega odstavka 18. člena Statuta Občine Apače (Uradno glasilo Občine Apače, lokalni časopis Prepih št. 24 z dne 15. 10. 2006 in št. 47 z dne 1. 12. 2008), prvim odstavkom in petnajsto alinejo drugega odstavka 20. člena Statuta Občine Gornja Radgona (Uradno glasilo Občine Gornja Radgona, lokalni časopis Prepih št. 2 z dne 1. 3. 2007), prvim odstavkom in sedemnajsto alinejo drugega odstavka 16. člena Statuta Občine Radenci (Uradno glasilo slovenskih občin, št. 2/2011), prvim odstavkom in šestnajsto alinejo 15. člena Statuta Občine Sveti Jurij ob Ščavnici (Uradni list RS, št. 29/00 in 77/02), so občinski sveti občin: Apače na 2. dopisni seji dne 6. 5. 2011, Gornja Radgona na 3. redni seji dne 30. 3. 2011, Radenci na 5. redni seji dne 3. 3. 2011, Sveti Jurij ob Ščavnici na 4. redni seji dne 24. 3. 2011 sprejeli
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona
1. člen
1. člen Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 28/99) se spremeni tako, da glasi:
»S tem odlokom občine: Gornja Radgona, Radenci, Sveti Jurij ob Ščavnici in Apače (v nadaljevanju: ustanoviteljice) ustanavljajo na področju izobraževanja odraslih ter knjižničarske dejavnosti javni izobraževalni zavod (v nadaljevanju: Zavod) in s tem prevzamejo ustanoviteljske pravice bivše Občine Gornja Radgona v naslednjem razmerju:
Občina Gornja Radgona v deležu           42,89 %,
Občina Radenci v deležu               25,06 %,
Občina Sveti Jurij ob Ščavnici v deležu       13,91 %,
Občina Apače v deležu               18,14 %.«
2. člen
Prvi odstavek 2. člena Odloka o ustanovitvi javnega zavoda Ljudska univerza Gornja Radgona (Uradni list RS, št. 28/99) se spremeni tako, da glasi:
»Za območje Občine Gornja Radgona, Občine Radenci, Občine Sveti Jurij ob Ščavnici in Občine Apače se ustanovi javni zavod, ki posluje pod naslednjim imenom:«
3. člen
V celoti se spremeni vsebina 7. člena odloka tako, da glasi:
»Zavod upravlja svet zavoda, ki ga sestavljajo predstavniki ustanoviteljic zavoda, predstavniki delavcev zavoda in predstavnik uporabnikov.
Svet zavoda šteje 7 članov in ga sestavljajo:
– štirje predstavniki ustanoviteljic, in sicer: Občina Apače 1 predstavnik, Občina Gornja Radgona 1 predstavnik, Občina Radenci 1 predstavnik in Občina Sveti Jurij ob Ščavnici 1 predstavnik,
– dva predstavnika delavcev zavoda,
– en predstavnik uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti.
Predstavnike ustanoviteljic imenujejo občinski sveti:
– Občine Apače enega predstavnika,
– Občine Gornja Radgona enega predstavnika,
– Občine Radenci enega predstavnika,
– Občine Sveti Jurij ob Ščavnici enega predstavnika.
Predstavnika delavcev zavoda izvolijo delavci:
– enega izmed zaposlenih v knjižnici,
– enega izmed ostalih zaposlenih v zavodu.
Predstavnika uporabnikov oziroma zainteresirane javnosti imenujejo občinski sveti občin ustanoviteljic, na predlog direktorja zavoda.
Člani sveta zavoda na svoji prvi seji izvolijo predsednika in namestnika predsednika.
Mandat članov sveta zavoda traja 4 leta.
Svet zavoda odloča z večino glasov vseh članov sveta.«
4. člen
Ta odlok je sprejet, ko ga v istem besedilu sprejmejo občinski sveti občin Gornja Radgona, Apače, Radenci in Sveti Jurij ob Ščavnici.
5. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 60100-6/1996-U103
Župan
Občine Gornja Radgona
Anton Kampuš l.r.
Št. 604-1/2011
Radenci, dne 18. maja 2011
Župan
Občine Radenci
Janez Rihtarič l.r.
Št. 609-0001/2008
Župan
Občine Apače
Franc Pižmoht l.r.
Št. 160-1/2011-006
Župan
Občine Sv. Jurij ob Ščavnici
Anton Slana l.r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti