Uradni list

Številka 31
Uradni list RS, št. 31/2011 z dne 28. 4. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 31/2011 z dne 28. 4. 2011

Kazalo

1505. Popravek Odloka o zazidalnem načrtu za del območja S2 – Ratanska vas, stran 4139.

Na podlagi drugega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 – uradno prečiščeno besedilo, 102/07, 109/09 in 38/10 – ZUKN) Občina Rogaška Slatina objavlja
P O P R A V E K
Odloka o zazidalnem načrtu za del območja S2 – Ratanska vas
V Odloku o zazidalnem načrtu za del območja S2 – Ratanska vas (prečiščeno besedilo, Uradni list RS, št. 1/01 z dne 8. 1. 2001; datum sprejema 29. 11. 2000; datum začetka veljavnosti 16. 1. 2001) se izvede naslednji popravek:
– v prvi alineji drugega odstavka 3. člena se besedna zveza »18 obstoječih individualnih stanovanjskih objektov, kjer je dopustna zgostitev pozidave«, pravilno glasi »18 obstoječih individualnih stanovanjskih objektov, kjer je dopustna zgostitev pozidave, če to dopuščajo prostorske možnosti«.
Št. 320-0002/2011
Rogaška Slatina, dne 5. aprila 2011
Župan
Občine Rogaška Slatina
mag. Branko Kidrič l.r.