Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2011 z dne 14. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2011 z dne 14. 1. 2011

Kazalo

98. Splošni akt o elektronski prijavi v evidenco brezposelnih oseb in evidenco iskalcev zaposlitve, stran 329.

Na podlagi drugega odstavka 127. člena in drugega odstavka 131. člena Zakona o urejanju trga dela (Uradni list Republike Slovenije, št. 80/10) izdaja direktor Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje v soglasju z Ministrom za delo, družino in socialne zadeve
S P L O Š N I A K T
o elektronski prijavi v evidenco brezposelnih oseb in evidenco iskalcev zaposlitve
1. člen
(predmet urejanja)
Ta splošni akt določa pogoje in način elektronske prijave v evidenco brezposelnih oseb in evidenco iskalcev zaposlitve, obliko zapisa prijave v elektronski obliki ter organizacijo in delovanje informacijskega sistema elektronske prijave.
2. člen
(registracija)
(1) Brezposelna oseba, ki se želi prijaviti v evidenco brezposelnih oseb ali iskalec zaposlitve, ki se želi prijaviti v evidenco iskalcev zaposlitve po elektronski poti ali z uporabo e-storitev Zavoda Republike Slovenije za zaposlovanje (v nadaljnjem besedilu: zavod), najprej opravi registracijo v sistem e-storitve zavoda.
(2) Registracija v sistem e-storitve zavoda se lahko opravi:
– s kvalificiranim digitalnim potrdilom ali
– z uporabniškim imenom (elektronskim naslovom uporabnika) in geslom.
(3) S prijavo v evidenco brezposelnih oseb ali evidenco iskalcev zaposlitve z uporabo e-storitev zavoda oseba izrazi tudi svoje soglasje, da z zavodom posluje po elektronski poti in da na registriran elektronski naslov prejema elektronska vabila in obvestila in se nanje odziva.
3. člen
(način elektronske prijave v evidenco brezposelnih oseb in evidenco iskalcev zaposlitve)
(1) Po opravljeni registraciji v sistem e-storitve zavoda se lahko uporabnik elektronsko prijavi v evidenco brezposelnih oseb ali v evidenco iskalcev zaposlitve.
(2) Uporabnik, ki se je v sistem e- storitev zavoda registriral z uporabo kvalificiranega digitalnega potrdila, z njegovo uporabo potrdi svojo istovetnost in izpolni elektronski obrazec prijave. Izpolnjen elektronski obrazec podpiše z varnim elektronskim podpisom in ga pošlje v informacijski sistem zavoda. Za dan prijave se šteje dan, ko je informacijski sistem za prijavo prejel obrazec prijave.
(3) Uporabnik, ki se je v sistem e-storitev zavoda registriral z uporabniškim imenom in geslom, izpolni elektronski obrazec prijave in ga pošlje v informacijski sistem zavoda. Prijava v evidenco brezposelnih oseb ali v evidenco iskalcev zaposlitve se opravi ob prvem osebnem stiku z uradno osebo zavoda po ugotovitvi istovetnosti uporabnika s predložitvijo veljavnega osebnega dokumenta in podpisom prijavnega obrazca. Za dan prijave se šteje dan, ko je informacijski sistem za prijavo prejel obrazec prijave.
4. člen
(obveščanje in izdajanje potrdil)
(1) Po oddaji elektronske prijave prejme brezposelna oseba ali iskalec zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena, elektronsko sporočilo s potrditvijo uspešne oddaje prijave. Hkrati se osebi posreduje tudi obvestilo, da bo v treh delovnih dneh dobila elektronsko vabilo k svetovalcu zaposlitve zaradi ugotovitve istovetnosti in podpisa prijavnega obrazca, kadar je to glede na način prijave potrebno, ter na prvi svetovalni intervju in delavnico »informativno motivacijski seminar«.
(2) Po vpisu v evidenco brezposelnih oseb ali v evidenco iskalcev zaposlitve se uporabnikom, ki so se prijavili v evidenco z uporabo sistema e-storitev zavoda, na njihov registriran elektronski naslov posreduje tudi potrdilo o vpisu v evidenco.
5. člen
(neodziv na vabilo)
(1) Če se brezposelna oseba ali iskalec zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena, ki je prijavo oddal na podlagi registracije v sistem e-storitev zavoda z uporabniškim imenom in geslom, ne odzove na vabilo zaradi ugotovitve istovetnosti in podpisa obrazca prijave, se mu elektronsko vabilo pošlje ponovno. Če se ne odzove niti na drugo vabilo, se njegova vloga s sklepom zavrže.
(2) Če se v evidence vpisana brezposelna oseba ali iskalec zaposlitve, katerega zaposlitev je ogrožena, ne odzove na elektronsko vabilo na prvi svetovalni intervju in na delavnico iz prvega odstavka prejšnjega člena, se preneha voditi v evidenci brezposelnih oseb ali evidenci iskalcev zaposlitve. Osebi se izda obvestilo o prenehanju vodenja v evidenci.
6. člen
(interno navodilo)
Organizacijo in delovanje informacijskega sistema elektronske prijave v evidenco brezposelnih oseb in evidenco iskalcev zaposlitve določi zavod v svojih internih navodilih.
7. člen
Ta splošni akt začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 012-9/2010-1-0491
Ljubljana, dne 28. decembra 2010
EVA 2010-2611-0113
v.d. generalne direktorice
Lučka Žižek l.r.
 
Soglašam!
dr. Ivan Svetlik l.r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost