Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2011 z dne 14. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2011 z dne 14. 1. 2011

Kazalo

93. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljanje energetskih naprav, stran 325.

Na podlagi drugega odstavka 7.b člena Energetskega zakona (Uradni list RS, št. 27/07 – uradno prečiščeno besedilo, 70/08 in 22/10) izdaja ministrica za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljanje energetskih naprav
1. člen
V Pravilniku o strokovnem usposabljanju in preizkusu znanja za upravljanje energetskih naprav (Uradni list RS, št. 41/09 in 49/10) se 22. točka 4. člena spremeni tako, da se glasi:
»22. upravljalec plinskih naprav, ki opravlja dela in naloge: upravljanje postrojev in naprav v proizvodnji ali porabi tehničnih in drugih plinov, katerih skupna nazivna moč presega 300 kW, razen plinskih naprav, za katere je s tem pravilnikom določeno posebno strokovno usposabljanje,«.
2. člen
V 1. točki 8. člena se besedi »dve leti« nadomesti z besedama »dvema letoma«.
V 2. točki se beseda »pet« nadomesti z besedo »petimi«.
Za 2. točko se doda nova 3. točka, ki se glasi:
»3. delavec z najmanj poklicno srednjo izobrazbo (IV. raven zahtevnosti), ki je najmanj deset let opravljal dela in naloge upravljalca parne ali plinske turbine, stikalničarja v industriji, upravljalca kotla, upravljalca motorjev z notranjim zgorevanjem, črpalnih naprav, plinskih naprav ali kompresorjev in hladilnih naprav, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku.«.
3. člen
V 1. točki 13. člena se za besedo »elektrotehniške« doda vejica in besedilo: »strojne ali energetsko tehnične«.
2. točka se spremeni tako, da se glasi:
»2. delavec s srednjo strokovno izobrazbo (V. raven zahtevnosti) elektrotehniške, strojne ali energetsko tehnične usmeritve z najmanj petimi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku«.
4. člen
V 1. točki 29. člena se za besedo »promet« doda vejica in beseda »trgovino« ter beseda »dve« nadomesti z besedo »tremi«.
Za 1. točko se doda nova 2. točka, ki se glasi:
»2. delavec z izpolnjeno osnovnošolsko obveznostjo starejši od 18 let z najmanj petimi leti delovnih izkušenj, ki po usposabljanju uspešno opravi preizkus znanja po tem pravilniku.«.
5. člen
Drugi odstavek 31. člena se spremeni tako, da se glasi:
»(2) Praktično usposabljanje poteka najmanj tri mesece za delavce iz 6. do 13. in 15. točke 4. člena in dva meseca za delavce iz 14. in 16. do 26. točke 4. člena tega pravilnika.«.
6. člen
Za 37. členom se doda nov 37.a člen, ki se glasi:
»37.a člen
(opravljanje posebnega dela preizkusa znanja)
Delavec, ki je opravil preizkus znanja za druga dela in naloge kot se prijavlja in ima o tem potrdilo, ki ni starejše od dveh let opravlja preizkus znanja, na katerega se je prijavil, samo iz posebnega dela programa oziroma iz predmetov, iz katerih preizkusa znanja še ni opravil.«.
7. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 007-55/2009
Ljubljana, dne 23. decembra 2010
EVA 2010-2111-0096
mag. Darja Radić l.r.
Ministrica za gospodarstvo

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti