Uradni list

Številka 3
Uradni list RS, št. 3/2011 z dne 14. 1. 2011
Uradni list

Uradni list RS, št. 3/2011 z dne 14. 1. 2011

Kazalo

79. Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za cestni potniški promet, stran 304.

Na podlagi veljavnih predpisov sklepata pogodbeni stranki:
kot predstavniki delodajalcev:
– Gospodarska Zbornica Slovenije
– Združenje delodajalcev Slovenije
in
kot predstavniki delojemalcev:
– Zveza svobodnih sindikatov Slovenije, Sindikat delavcev prometa iz zvez
naslednji
A N E K S Š T. 2
h Kolektivni pogodbi za cestni potniški promet
(Uradni list RS, št. 35/09)
1. člen
Stranki Kolektivne pogodbe za cestni potniški promet sta soglasni, da se veljavnost navedene kolektivne pogodbe in Tarifne priloge (Uradni list RS, št. 99/08) podaljša do 31. 12. 2011.
2. člen
Ta aneks se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem objave.
Ljubljana, dne 22. decembra 2010
Predstavniki delodajalcev:
Gospodarska zbornica Slovenije
Združenje za promet in zveze
Predsednik Upravnega odbora
Janko Pirkovič l.r.
 
Združenje delodajalcev Slovenije
Sekcija za promet in zveze
Predsednica Odbora
Veronika Ermenc l.r.
 
Predstavniki delojemalcev:
Zveza svobodnih sindikatov Slovenije
Sindikat delavcev prometa in zvez
Generalna sekretarka:
Cvetka Gliha l.r.
Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 3. 1. 2011 izdalo potrdilo št. 02047-7/2005/51 o tem, da je Aneks št. 2 h Kolektivni pogodbi za cestni potniški promet vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 19/4.