Uradni list

Številka 79
Uradni list RS, št. 79/2010 z dne 8. 10. 2010
Uradni list

Uradni list RS, št. 79/2010 z dne 8. 10. 2010

Kazalo

4300. Odlok o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest, stran 12092.

Na podlagi prvega odstavka 82. člena Zakona o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97, 18/02, 50/02 – Odl. US, 110/02 – ZGO-1, 126/03, 131/04 – Odl. US, 92/05, 45/08, 57/08 – ZLDUVCP, 69/08 – ZCestV, 42/09, 109/09) in 1., 4., 5., 9. člena Uredbe o merilih za kategorizacijo javnih cest (Uradni list RS, št. 49/97, 113/09), 10. in 18. člena Statuta Občine Žirovnica (Uradni list RS, št. 23/99, 71/01 in 109/01, UVG, št. 34/04, 17/05, Uradni list RS, št. 39/06, št. 61/07 in 98/09) in 5., 6. ter 7. člena Odloka o občinskih cestah (Uradni list RS, št. 82/09) je Občinski svet Občine Žirovnica na 30. redni seji dne 30. 9. 2010 sprejel
O D L O K
o spremembi Odloka o kategorizaciji občinskih cest
1. člen
V Odloku o kategorizaciji občinskih cest (Uradni list RS, št. 101/06) se 4. člen spremeni tako, da se v zadnjem stavku spremeni seštevek dolžin lokalnih cest tako, da se stavek pravilno glasi: »Skupna dolžina lokalnih cest znaša 6.380 m ali 6,38 km.
2. člen
5. člen Odloka o kategorizaciji občinskih cest se spremeni tako, da se v tabeli javnih poti(JP) v naseljih in med naselji doda nova vrstica, ki se glasi:
»
+----+-------+---------+-------+-------+---------+--------+---+----+-----+----+
| 131| 650180| Ekootok | 650184|O150041| Vrba2 - |Zcerkev | 74| JP |Javna| MP |
|  |    |  pred |    |    |  sv.  | sv.  |  |  | pot |  |
|  |    | Vrbo- |    |    | Marko | Marka |  |  |   |  |
|  |    | Vrba-R3 |    |    |     |    |  |  |   |  |
+----+-------+---------+-------+-------+---------+--------+---+----+-----+----+
                                       «
Za tabelo se spremenita stavka, ki opisujeta dolžino javnih poti in skupno dolžino cest tako, da se glasita:
»Skupna dolžina javnih poti znaša 39.460 m ali 39,46 km.
Skupna dolžina vseh cest znaša 45.840 m ali 45,84 km.«
3. člen
Ta odlok začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 371-0009/2006
Žirovnica, dne 30. septembra 2010
Župan
Občine Žirovnica
Leopold Pogačar l.r.

AAA Zlata odličnost