Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2023 z dne 11. 8. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2023 z dne 11. 8. 2023, Kazalo


PREDSEDNICA REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2603. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Fidži
2604. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Dominikanski republiki

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

2619. Odlok o spremembi Odloka o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav, ki so prizadele Republiko Slovenijo avgusta 2023

MINISTRSTVA

2605. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
2606. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v juliju 2023
2620. Pravilnik o določitvi Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2023
2621. Pravilnik o strokovnih načelih za izvajanje ukrepov
2622. Pravilnik o spremembi Pravilnika o osebnem dopolnilnem delu

USTAVNO SODIŠČE

2607. Odločba o razveljavitvi 149.b in 149.c člena Zakona o kazenskem postopku, petega odstavka 156. člena Zakona o kazenskem postopku in šestega odstavka 156. člena Zakona o kazenskem postopku, kolikor se nanaša na peti odstavek 156. člena Zakona o kazenskem postopku; in o ugotovitvi, da tretji in sedmi odstavek 148. člena ter 149.č člen Zakona o kazenskem postopku niso v neskladju z Ustavo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2608. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za julij 2023

OBČINE

Bovec

2609. Odlok o občinskih cestah

Gornji Petrovci

2610. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gornji Petrovci
2611. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora PE 7

Kobarid

2612. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kobarid

Koper

2613. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov
2614. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2615. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Ljubno

2616. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Trebnje

2617. Pravilnik o določitvi sejnin, avtorskih honorarjev in nadomestilu za delo odgovornega urednika, namestnika odgovornega urednika, lektorja in članov Uredniškega sveta glasila »Glasilo občanov«
2618. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Trebnje

POPRAVKI

2623. Popravek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti