Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2023 z dne 11. 8. 2023
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2023 z dne 11. 8. 2023, Kazalo


PREDSEDNICA REPUBLIKE SLOVENIJE

Ukazi

2603. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Republiki Fidži
2604. Ukaz o postavitvi izrednega in pooblaščenega veleposlanika Republike Slovenije v Dominikanski republiki

VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Odloki

2619. Odlok o spremembi Odloka o začasnih ukrepih v upravnih zadevah za preprečevanje posledic poplav, ki so prizadele Republiko Slovenijo avgusta 2023

MINISTRSTVA

2605. Pravilnik o spremembi Pravilnika o uvrstitvi delovnih mest direktorjev s področja javne uprave v plačne razrede znotraj razponov plačnih razredov
2606. Povprečni znesek trošarine za plinsko olje za pogonski namen v juliju 2023
2620. Pravilnik o določitvi Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2023
2621. Pravilnik o strokovnih načelih za izvajanje ukrepov
2622. Pravilnik o spremembi Pravilnika o osebnem dopolnilnem delu

USTAVNO SODIŠČE

2607. Odločba o razveljavitvi 149.b in 149.c člena Zakona o kazenskem postopku, petega odstavka 156. člena Zakona o kazenskem postopku in šestega odstavka 156. člena Zakona o kazenskem postopku, kolikor se nanaša na peti odstavek 156. člena Zakona o kazenskem postopku; in o ugotovitvi, da tretji in sedmi odstavek 148. člena ter 149.č člen Zakona o kazenskem postopku niso v neskladju z Ustavo

DRUGI DRŽAVNI ORGANI IN ORGANIZACIJE

2608. Poročilo o rasti cen življenjskih potrebščin na območju Slovenije za julij 2023

OBČINE

Bovec

2609. Odlok o občinskih cestah

Gornji Petrovci

2610. Pravilnik o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Gornji Petrovci
2611. Sklep o pripravi Občinskega podrobnega prostorskega načrta za enoto urejanja prostora PE 7

Kobarid

2612. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o ohranjanju in spodbujanju razvoja kmetijstva in podeželja v Občini Kobarid

Koper

2613. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za gradnjo kmetijskih objektov
2614. Sklep o vzpostavitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena
2615. Sklep o ukinitvi statusa grajenega javnega dobra lokalnega pomena

Ljubno

2616. Sklep o ukinitvi statusa javnega dobra

Trebnje

2617. Pravilnik o določitvi sejnin, avtorskih honorarjev in nadomestilu za delo odgovornega urednika, namestnika odgovornega urednika, lektorja in članov Uredniškega sveta glasila »Glasilo občanov«
2618. Pravilnik o plačah in drugih prejemkih občinskih funkcionarjev, članov delovnih teles občinskega sveta in članov drugih organov Občine Trebnje

POPRAVKI

2623. Popravek Uredbe o spremembah in dopolnitvah Uredbe o organizaciji in delovanju sistema opazovanja, obveščanja in alarmiranja

Razglasni del

Javni razpisi

Javne dražbe

Razpisi delovnih mest

Druge objave

Evidence sindikatov

Objave sodišč

Preklici

AAA Zlata odličnost