Številka 41
Uradni list RS, št. 41/2020 z dne 2. 4. 2020
Uradni list

Uradni list RS, št. 41/2020 z dne 2. 4. 2020, Kazalo


MINISTRSTVA

709. Sklep o določitvi cene izkaznice o vozniških kvalifikacijah
710. Odredba o začasnih ukrepih v zvezi z izvajanjem ukrepov glede najmanjšega obsega zdravstvenega varstva živali ter označevanja in registracije živali

OBČINE

Braslovče

711. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za del enote urejanja prostora Letuš – vikend naselje desni breg: LD04 – 1
712. Sklep o spremembah in dopolnitvah Sklepa o začetku priprave Sprememb in dopolnitev Občinskega prostorskega načrta Občine Braslovče, št. 2 (SD OPN 2)

Ivančna Gorica

713. Sklep o podrobnejši opredelitvi načina, pogojev dostopa in izjem določenih v Odloku o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji za območje Občine Ivančna Gorica

Kobarid

714. Sklep o začasnem financiranju Občine Kobarid v obdobju april–junij 2020

Komen

715. Obvezna razlaga Lokacijskih pogojev in usmeritev za projektiranje in gradnjo občinskega lokacijskega načrta Štanjel – staro jedro (Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Štanjel – staro jedro, Uradni list RS, št. 66/05) – za predvideno namembnost objektov GR5 in GR6
716. Obvezna razlaga Lokacijskih pogojev in usmeritev za projektiranje in gradnjo občinskega lokacijskega načrta Štanjel – staro jedro (Odlok o občinskem lokacijskem načrtu Štanjel – staro jedro, Uradni list RS, št. 66/05) – za predvideno namembnost kompleksa več objektov in stolp 1

Koper

717. Odlok o občinskem podrobnem prostorskem načrtu za ureditev kompleksa »Panajotopulo«

Ljubno

718. Sklep o začetku priprave občinskega podrobnega prostorskega načrta za območje IPC Loke (ID 1612)

Piran

719. Odlok o uporabi sredstev proračunske rezerve

Zagorje ob Savi

720. Sklep o soglasju k oblikovanju cen izvajanja storitve gospodarske javne službe o oblikovanju cen oskrbe s pitno vodo v Občini Zagorje ob Savi
721. Sklep o soglasju k oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja v Občini Zagorje ob Savi – čiščenje komunalne in padavinske odpadne vode
722. Sklep o soglasju k oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja v Občini Zagorje ob Savi – odvajanje komunalne in padavinske odpadne vode
723. Sklep o soglasju k oblikovanju cen storitev obvezne občinske gospodarske javne službe varstva okolja v Občini Zagorje ob Savi – ravnanje s komunalnimi odpadki
AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti