Številka 4
Uradni list RS, št. 4/2015 z dne 19. 1. 2015
Uradni list

Uradni list RS, št. 4/2015 z dne 19. 1. 2015, Kazalo


MINISTRSTVA

101. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah Pravilnika o pripravništvu in strokovnih izpitih zdravstvenih delavcev in zdravstvenih sodelavcev na področju zdravstvene dejavnosti

OBČINE

Ankaran

102. Pravilnik o višini in načinu določanja plač ter plačil za opravljanje funkcije oziroma sejnin funkcionarjev Občine Ankaran, članov delovnih teles občinskega sveta in župana in drugih organov Občine Ankaran ter o povračilih stroškov
103. Sklep o financiranju političnih strank iz sredstev proračuna Občine Ankaran

Beltinci

104. Sklep o imenovanju podžupana Občine Beltinci

Dol pri Ljubljani

105. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o ustanovitvi vaških odborov Občinskega sveta Občine Dol pri Ljubljani in določitvi njihovih območij
106. Sklep o začasnem financiranju Občine Dol pri Ljubljani za obdobje januar–marec 2015

Dravograd

107. Odlok o občinskem prostorskem načrtu Občine Dravograd
108. Sklep o imenovanju podžupana

Hrpelje-Kozina

109. Odlok o spremembah in dopolnitvah Odloka o začasnih ukrepih za zavarovanje urejanja prostora v Občini Hrpelje - Kozina

Mozirje

110. Sklep o začetku priprave Odloka o spremembah in dopolnitvah Odloka o ureditvenem načrtu Podrožnik v Mozirju

Murska Sobota

113. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o spremembi zazidalnega načrta za del območja obrtne cone Murska Sobota – sever (poslovni objekt)
114. Sklep z javnim naznanilom o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev Odloka o sprejetju zazidalnega načrta za obrtno-transportno cono ob Markišavski cesti v Murski Soboti (poslovni objekt)
115. Sklep o vrednosti točke za odmero občinske takse

Ravne na Koroškem

111. Sklep o ukinitvi javnega dobra v k. o. Podgora

Semič

112. Sklep o začetku priprave Občinskega podrobnega prostorskega načrta za počitniško naselje Gričice
AAA Zlata odličnost