Številka 29
Uradni list RS, št. 29/1999 z dne 23. 4. 1999
Uradni list

Uradni list RS, št. 29/1999 z dne 23. 4. 1999, Kazalo


VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE

Uredbe

1443. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o plačah, nadomestilih in drugih prejemkih osebja v predstavništvih Republike Slovenije v tujini
1444. Uredba o pristojbinah Urada Republike Slovenije za varstvo in registracijo sort rastlin
1445. Uredba o višini stroškov v zvezi s pridobitvijo rezultatov preizkušanja razločljivosti, izenačenosti in nespremenljivosti sorte
1446. Uredba o načinu oblikovanja odkupne cene kravjega mleka

Odloki

1447. Odlok o spremembi zneskov iz zakona o preprečevanju pranja denarja

Sklepi

1448. Sklep o javni razgrnitvi a) osnutka lokacijskega načrta za odsek avtoceste Maribor-Lenart, b) predloga sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin, - dolgoročnega plana Občine Maribor-Pesnica za obdobje 1986-2000, dolgoročnega plana Občine Maribor za obdobje 1986-2000, družbenega plana Občine Maribor-Pesnica za obdobje 1986-1990 in družbenega plana mesta Maribor za obdobje 1986-1990, vse za območje Občine Pesnica v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta in, - dolgoročnega plana Občine Lenart za obdobje 1986-2000 in družbenega plana Občine Lenart za obdobje 1986-1990 vse za območje Občine Lenart v delu, ki ga opredeljuje osnutek lokacijskega načrta
1449. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na UNIVERZI V LJUBLJANI v študijskem letu 1999/2000
1450. Sklep o soglasju k omejitvam vpisa na UNIVERZI V MARIBORU v študijskem letu 1999/2000
1451. Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na VISOKI ŠOLI ZA HOTELIRSTVO IN TURIZEM V PORTOROŽU v študijskem letu 1999/2000
1452. Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na VISOKI ŠOLI ZA MANAGEMENT V KOPRU v študijskem letu 1999/2000
1453. Sklep o soglasju k omejitvi vpisa na VISOKI ŠOLI ZA UPRAVLJANJE IN POSLOVANJE v Novem mestu v študijskem letu 1999/2000

MINISTRSTVA

1454. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o programu preizkusa strokovne usposobljenosti ter o postopku in načinu opravljanja preizkusa za pridobitev licence za prevoze v cestnem prometu
1455. Seznam fitofarmacevtskih sredstev, za katera so bila v času od 1. januarja 1999 do 2. aprila 1999 izdano dovoljenje za trgovanje v Republiki Sloveniji
1456. Seznam fitofarmacevtskih sredstev, za katera je bilo v času od 1. januarja do 2. aprila 1999 izdano podaljšanje dovoljenja za trgovanje oziroma spremenjena uporaba v dovoljenju za trgovanje v Republiki Sloveniji

OBČINE

Ivančna Gorica

1457. Sklep o razpisu referenduma za uvedbo krajevnega samoprispevka v Krajevni skupnosti Krka

Kungota

1458. Odlok o organizaciji in delovnem področju Občinske uprave občine Kungota
1459. Poslovnik Občinskega sveta občine Kungota

Oplotnica

1460. Statut Občine Oplotnica
1461. Poslovnik Občinskega sveta občine Oplotnica

Slovenj Gradec

1462. Statut Mestne občine Slovenj Gradec
AAA Zlata odličnost