Uradni list Republike Slovenije

51 Uradni list RS, št. 51/2013
z dne 14. 6. 2013

1939. Sklep o začetku uporabe prilagojene evidence trga nepremičnin, Stran 5883.


Na podlagi prvega odstavka 12. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o množičnem vrednotenju nepremičnin (Uradni list RS, št. 87/11) sprejme minister za infrastrukturo in prostor

S K L E P
o začetku uporabe prilagojene evidence trga nepremičnin

I.

Evidenca trga nepremičnin, prilagojena za vzpostavitev podatkov o kupoprodajnih pravnih poslih z nepremičninami in najemnih pravnih poslih s stavbami in deli stavb, se začne uporabljati 1. julija 2013.

II.

Ta sklep se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 007-196/2013

Ljubljana, dne 10. junija 2013

EVA 2013-2430-0048

Samo Omerzel l.r.
Minister
za infrastrukturo in prostor

Na vrh

<< Nazaj

Prijava