Uradni list Republike Slovenije

Zadnje strokovno mnenje

Regulativne tehnike

Avtor: dr. Albin Igličar

Usmerjanje družbe z dejavnostjo državnih organov je osnovna vsebina politike v ožjem pomenu besede. Načini in sredstva tega usmerjanja so z izvirnim ter inovativnim pristopom predstavljeni v knjigi Regulativne tehnike dr. Mikra Pečariča, profesorja na Fakulteti za upravo ljubljanske univerze (Uradni list RS, Ljubljana 2015, 295 strani).

Sodoben pogled na funkcije državne uprave nas spremlja pri branju prav vseh poglavij monografije o regulativnih tehnikah. Pri pojasnjevanju naslovnega pojma svoje študije je avtor posegel najprej na področje vrednot kot izhodiščnih motivatorjev za delovanje državnih uradnikov in političnih funkcionarjev.

V knjigi nato sledi poglavje, ki razčlenjuje vzroke za oblastne posege moderne države. Vsebina tega poglavja se nadaljuje s prikazom posameznih regulativnih instrumentov, ki so razdeljeni na ekonomske in družbene prijeme.

K dodatnim razmislekom navaja še vsebina, ki je zajeta v poglavjih o alternativah za napake regulacije, o regulativnih strategijah ter o regulativnih inovacijah.

Knjiga zaključuje z razpravljanjem o redukcionizmu in holizmu ter s sklepnim razmišljanjem. Več>>

Vir: Pravna praksa, Ljubljana, 2016, št. 16-17, str. 44 in 45.

Preberite več
Vsi strokovni članki

Priporočamo (4)

 1. Asfalt 3

  Asfalt 3

  Leto izdaje: 2016

  Avtor(ji): Henigman Slovenko s soavtorji

  Cena: 39,00 €

 2. Zakon o graditvi objektov (ZGO-1)

  Zakon o graditvi objektov (ZGO-1)

  Leto izdaje: 2015

  Avtor(ji): mag. Sabina Jereb

  Področja: Zbirka Predpisov, Gospodarske dejavnosti

  Cena: 48,00 €

 3. Bančne garancije in sorodni instrumenti financiranja trgovine

  Bančne garancije in sorodni instrumenti financiranja trgovine

  Leto izdaje: 2010

  Avtor(ji): dr. Miran Jus

  Področja: Gospodarskopravna ureditev, Javne finance, Drugo

  Cena: 119,00 €

 4. Dedno pravo

  Dedno pravo

  Leto izdaje: 2009

  Avtor(ji): prof. dr. Karel Zupančič, prof. dr. Viktorija Žnidaršič Skubic

  Področja: Civilno pravo, Učbeniki

  Cena: 78,00 €

Pravkar izšlo

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1)Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1)

Leto izdaje: 2016

Cena: 55,50 €

Napovedujemo

PREDNAROČILO
Stvarnopravni zakonik s komentarjemPREDNAROČILO
Stvarnopravni zakonik s komentarjem

dr. Miha Juhart, dr. Matjaž Tratnik, dr. Renato Vrenčur; strokovni urednik: Boštjan Koritnik

Leto izdaje: 2016

Običajna cena: 218,00 €
Akcijska cena: 196,20 €

Ugoden nakup

Pomorski zakonik (PZ)Pomorski zakonik (PZ)

Leto izdaje: 2013

Običajna cena: 62,00 €
Akcijska cena: 31,00 €

Prijava

Knjižni e-katalog

e-bilten

Bodite obveščeni o vseh naših novostih, akcijah ter dogodkih.

naroci se na e-bilten Uradnega lista RS

   Naroči se na e-bilten >>