Uradni list Republike Slovenije

63 Uradni list RS, št. 63/2007
z dne 13. 7. 2007

3462. Popravek Zakona o štipendiranju (ZŠtip), Stran 8897.


V Zakonu o štipendiranju (ZŠtip), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 59/07 z dne 4. 7. 2007, je bila ugotovljena redakcijska napaka, zato na podlagi prvega odstavka 11. člena Zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 112/05 - uradno prečiščeno besedilo) dajem

P O P R A V E K
Zakona o štipendiranju (ZŠtip)

V prvem odstavku 50. člena se številka »50« pravilno glasi »49«.

Št. 603-01/98-4/3

Ljubljana, dne 10. julija 2007

EPA 1367-IV

Generalni sekretar
Državnega zbora
Republike Slovenije
mag. Lovro Lončar l.r.

Na vrh

<< Nazaj

Prijava