Uradni list Republike Slovenije

10 Uradni list RS, št. 10/1992
z dne 28. 2. 1992

521. Sklep o soglasju k preimenovanju osnovnih šol, Stran 635.


Na podlagi 17. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91) in 82. člena statuta občine Ljubljana Šiška (Uradni list SRS, št. 13/86 in RS, št. 2/92) je Skupščina občine Ljubljana Šiška na 13. skupni seji zbora krajevnih skupnosti, zbora združenega dela in družbenopolitičnega zbora dne 18. 2. 1992 sprejela

SKLEP
o soglasju k preimenovanju osnovnih šol

1

Skupščina občine Ljubljana Šiška soglaša s preimenovanjem naslednjih osnovnih šol v občini Ljubljana Šiška:

1. Osnovna šola Stane Kosec se preimenuje v Osnovno šolo Šmartno pod Šmarno goro, s sedežem Cesta v Gameljne 7, Ljubljana-Šmartno

2. Osnovna šola Alojza Kebeta se preimenuje v Osnovno šolo Šentvid, s sedežem Prušnikova 98, Ljubljana-Šentvid

3. Osnovna šola heroja Tineta Rožanca Pirniče se preimenuje v Osnovno šolo Pirniče, s sedežem Zgornje Pirniče 37/b, Medvode

4. Osnovna šola Zvonka Runka se preimenuje v Osnovno šolo Spodnja Šiška, s sedežem Gasilska 17, Ljubljana

5. Osnovna šola Milana Mravljeta se preimenuje v Osnovno šolo Dravlje, s sedežem Klopčičeva 1, Ljubljana

6. Osnovna šola Franca Marna Vodice se preimenuje v Osnovno šolo Vodice, s sedežem Ob šoli 2, Vodice

7. Osnovna šola Ivan Novak-Očka se preimenuje v Osnovno šolo Vižmarje-Brod, s sedežem Na gaju 2, Ljubljana-Šentvid

8. Osnovna šola Oto Vrhunec-Blaž se preimenuje v Osnovno šolo Medvode, s sedežem Ostrovrharjeva 4, Medvode

9. Osnovna šola heroja Franca Bukovca Medvode-Preska se preimenuje v Osnovno šolo Preska, s sedežem Preska cesta 22, Medvode

– Podružnična šola Janeza Kalana Topol se preimenuje v Podružnično šolo Topol, s sedežem Topol 17, Medvode

– Podružnična šola Avgusta Barleta Sora se preimenuje v Podružnično šolo Sora, s sedežem Sora 11, Medvode.

2

Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.

Št. 01-108-7/92

Ljubljana, dne 18. februarja 1992.

Predsednik
Skupščine občine
Ljubljana Šiška
Stanislav Žagar l. r.

Na vrh

<< Nazaj

Prijava