Uradni list Republike Slovenije

8 Uradni list RS, št. 8/2003
z dne 24. 1. 2003

Popravek zakona o urejanju prostora (ZUreP-1), Stran 587.


V zakonu o urejanju prostora (ZUreP-1), objavljenem v Uradnem listu RS, št. 110/2002 z dne 18. 12. 2002, sta bili ugotovljeni redakcijski napaki, zato na podlagi prvega odstavka 11. člena zakona o Uradnem listu Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 57/96) dajem

P O P R A V E K
zakona o urejanju prostora (ZUreP-11)

V tretjem odstavku 170. člena se besedilo “začeti postopki za spremembe prostorskih izvedbenih načrtov” pravilno glasi “začeti postopki za sprejem prostorskih izvedbenih načrtov”.
V 175. členu se besedi “za spremembe” nadomestita z besedilom “za sprejem oziroma spremembe”.

Št. 800-01/89-1/20

Ljubljana, dne 21. januarja 2003.

Generalna sekretarka
Državnega zbora
Republike Slovenije
Jožica Velišček l. r.

Na vrh

<< Nazaj

Prijava