Uradni list Republike Slovenije

30 Uradni list RS, št. 30/1995
z dne 2. 6. 1995

1472. Ukaz o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije, Stran 2146.


Na podlagi sedme alinee prvega odstavka 107. člena ustave Republike Slovenije in prvega odstavka 7. člena zakona o odlikovanju častni znak svobode Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 24/92) izdajam

U K A Z
o podelitvi odlikovanja častni znak svobode Republike Slovenije

Za zasluge pri dolgoletnem vodenju Mirovnega komiteja Mednarodnega PEN in uveljavljanju slovenskega ugleda v svetu podeljujem
srebrni častni znak svobode Republike Slovenije Milošu MIKELNU.

Št. 902-03/95-10

Ljubljana, dne 23. maja 1995.

Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.

Na vrh

<< Nazaj

Prijava