Uradni list Republike Slovenije

47 Uradni list RS, št. 47/2014
z dne 24. 6. 2014

1968. Razpis rednih volitev v občinske svete in rednih volitev županov, Stran 5307.


Na podlagi prvega odstavka 26. člena in drugega odstavka 104. člena Zakona o lokalnih volitvah (Uradni list RS, št. 94/07 – uradno prečiščeno besedilo, 45/08 in 83/12) ter odločbe Ustavnega sodišča št. U-I-114/11-12 (Uradni list RS, št. 47/11)

R A Z P I S U J E M
redne volitve v občinske svete in redne volitve županov

1. Redne volitve v občinske svete in redne volitve županov se opravijo v nedeljo, 5. oktobra 2014.
2. Za dan razpisa volitev, s katerim začno teči roki za volilna opravila, se šteje ponedeljek, 21. julij 2014.
3. Za izvedbo volitev skrbijo občinske volilne komisije in Državna volilna komisija.

Št. 004-02/14-1/1

Ljubljana, dne 24. junija 2014

Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Janko Veber l.r.

Na vrh

<< Nazaj

Prijava