Uradni list Republike Slovenije

84 Uradni list RS, št. 84/2011
z dne 21. 10. 2011

3537. Dodatek št. 7 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije, Stran 10826.


Na podlagi 69. člena Kolektivne pogodbe za dejavnost elektroindustrije Slovenije (Uradni list RS, št. 108/05, 95/06, 71/07, 82/07,32/08, 70/08, 47/09, 75/09 in 10/10) in Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) sklepata pogodbeni stranki:

kot predstavniki delodajalcev:
Gospodarska zbornica Slovenije – Zbornica elektronske in elektroindustrije
Združenje delodajalcev Slovenije – Sekcija za kovine
kot predstavniki delojemalcev:
Sindikat kovinske in elektroindustrije Slovenije (SKEI)
KNSS Neodvisnost
Sindikat kovinske, elektroindustrije in elektronike (KS 90 – SKEIE)
Svet gorenjskih sindikatov

D O D A T E K   š t.   7
h Kolektivni pogodbi
za elektroindustrijo Slovenije

1. člen

TARIFNA PRILOGA 1

Tarifna priloga po tem dodatku nadomešča tarifno prilogo po Dodatku št. 6 k pogodbi.
1. Najnižje osnovne plače od 1. 10. 2011 dalje za posamezne tarifne razrede znašajo:

+----------------------+---------------------+------------------+
|Tarifni razred    |    Najnižja   |   Najnižja   |
|           |    mesečna    |   osnovna   |
|           | osnovna plača za 174|  plača na uro  |
|           |     ur     |   v EURO   |
|           |    v EURO    |         |
+----------------------+---------------------+------------------+
|I. enostavna dela   |    520,26    |    2,99    |
+----------------------+---------------------+------------------+
|II. manj zahtevna dela|    532,44    |    3,06    |
+----------------------+---------------------+------------------+
|III. srednje zahtevna |    582,90    |    3,35    |
|dela         |           |         |
+----------------------+---------------------+------------------+
|IV. zahtevna dela   |    655,98    |    3,77    |
+----------------------+---------------------+------------------+
|V. bolj zahtevna dela |    715,14    |    4,11    |
+----------------------+---------------------+------------------+
|VI. zelo zahtevna dela|    831,72    |    4,78    |
+----------------------+---------------------+------------------+
|VII. visoko zahtevna |    969,18    |    5,57    |
|dela         |           |         |
+----------------------+---------------------+------------------+
|VIII. najbolj zahtevna|    1.106,64   |    6,36    |
|dela         |           |         |
+----------------------+---------------------+------------------+
|IX. izjemno pomembna, |           |         |
|najbolj zahtevna dela |    1.301,52   |    7,48    |
+----------------------+---------------------+------------------+

2. Najnižji polni regres za letni dopust za leto 2011 znaša 770,00 €. Izhodiščna vrednost za izračun regresa za leto 2012 znaša 739,79 €.
3. Delodajalec povrne stroške za prehrano med delom, stroške na službenem potovanju, terenski dodatek in nadomestilo za ločeno življenje v višini zgornjega zneska veljavne uredbe vlade RS, ki določa višino povračil stroškov v zvezi z delom in drugih odhodkov, ki se ne vštevajo v davčno osnovo, razen stroškov za prevoz na delo in z dela, ki jih povrne najmanj v višini 80 % cene javnega prevoza.
4. Stranke te kolektivne pogodbe bodo zneske iz tarifne priloge objavljale mesečno v svojih glasilih.

2. člen

Ta dodatek h kolektivni pogodbi začne veljati z dnem objave v Uradnem listu Republike Slovenije, uporablja pa se od 1. 10. 2011 dalje.

Ljubljana, dne 16. septembra 2011

Za Gospodarsko zbornico Slovenije:
Zbornica elektronske in elektroindustrije
mag. Valter Leban l.r.
predsednik Upravnega odbora Zbornice elektronske in elektroindustrije
 
Za Združenje delodajalcev Slovenije:
ZDS – Sekcija za kovine
Zdravko Slak l.r.
predsednik
 
Za Sindikate:  
Sindikat kovinske in elektroindustrije (SKEI)
Lidija Jerkič l.r.
predsednica
 
KNSS Neodvisnost
Drago Lombar l.r.
predsednik
 
Konfederacija sindikatov 90 – Sindikat
kovinske, elektroindustrije in elektronike
(KS 90 – SKEIE)
Damjan Volf l.r.
pooblaščenec
 
Svet gorenjskih sindikatov
mag. Rajko Bakovnik l.r.
predsednik

Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve je dne 27. 9. 2011 izdalo potrdilo št. 02047-17/2005/40 o tem, da je Dodatek št. 7 h Kolektivni pogodbi za elektroindustrijo Slovenije vpisan v evidenco kolektivnih pogodb na podlagi 25. člena Zakona o kolektivnih pogodbah (Uradni list RS, št. 43/06) pod zaporedno številko 11/7.

Na vrh

<< Nazaj

Prijava