Dnevi prakse javnih naročil

Objavljeno: 04.04.2017

Prvi dan smo z izkušenimi strokovnjaki s področja javnih naročil pregledali praktične prednosti in pomanjkljivosti vseh postopkov javnega naročanja, iskali smo razloge za izključitev ponudb ter pregledali aktualno prakso Državne revizijske komisije v zvezi z dopolnjevanjem, pojasnjevanjem in spreminjanjem ponudb po roku za prejem. Čas smo namenili tudi praktičnemu prikazu razpisne dokumentacije in pripravi dokumentacije naročnika.
Drugi dan smo v okviru sekcije javnih naročil gradenj osvojili, katere so posebnosti razpisne dokumentacije po FIDIC, in se seznanili s spremembo ZPVPJN pri odločanju o revizijskih zahtevkih.

Srečanje je bilo namenjeno tako naročnikom kot ponudnikom v postopkih javnega naročanja ter vsem, ki ste iskali praktične nasvete in konkretne odgovore na svoja vprašanja.

Spletna stran dogodka: https://praksajn.uradni-list.si/dpjn