Pravdni postopek, 1., 2., 3. in 4. knjiga

zakon s komentarjem
Avtor/ji: Redaktorja: dr. Lojze Ude, dr. Aleš Galič;
Avtorji komentarja: dr. Lojze Ude, mag. Nina Betetto,
dr. Aleš Galič, dr. Vesna Rijavec, dr. Dragica Wedam Lukić, Jan Zobec
Koda: 100579, 100580, 101130, 101187
Leto izdaje: 2010
Založba: Uradni list RS
Format: 17 x 24 cm
Vezava: trda
Ocena:
Artikla ni več v prodaji.

Založa Uradni list Republike Slovenije in GV Založba sta skupaj izdali komentar, ki je pomembn mejnik v razvoju pravne misli na področju civilnega sodnega postopka v Sloveniji. To je prvi komentar ZPP po letu 1974 in obravnava vsa teoretična in praktična vprašanja civilnega prava.

Zakon  s komentarjem je razdeljen v štiri knjižne izdaje; prvi dve knjigi sta izšli v letih 2005 in 2006, tretja v letu 2009, četrta pa v letu 2010.

Avtorji so pri pisanju komentarja uporabili pretežno germansko pravno literaturo, ker so civilni procesni redi Nemčije in Avstrije primerljivi, zasnovani na isti ali vsaj podobni kombinaciji temeljnih načel civilnega procesnega prava ter uporabljajo za uveljavitev teh načel iste ali podobne in primerljive procesne institute.

Uporaba procesnega prava in procesnih institutov ima to posebnost, da je v postopku treba reagirati nemudoma. Komentar je zato nujno pomagalo vsem udeležencem civilne pravde, saj združuje in povezuje razmišljanja pravne teorije in stališča sodne prakse. Ne vsebuje povzetkov, abstraktov sodnih odločb, ampak se pri predstavitvi stališč sklicuje na številne sodne odločbe, ki pa jih citira le v opombah.

Komentar v štirih knjigah je namenjen predvsem tistim, ki sodelujejo v sodnih postopkih – sodnikom, odvetnikom, pooblaščencem, izvršiteljem, prav tako pa je namenjen vsem tistim pravnikom, ki se želijo seznaniti s teoretičnimi podlagami posameznih pravnih institutov.

Priporočamo tudi

Nazadnje ogledano