Zakon o dostopu do informacij javnega značaja v praksi
(seminar s knjigo)

Datum: 15. 11. 2017, 9.30–14.30
Lokacija: Dvorana Uradnega lista RS,
Dunajska cesta 167, Ljubljana
Področje: Drugo
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija s knjigo: 264,00 € brez DDV.

O dogodku

Na seminarju boste z avtoricami Komentarja Zakona o dostopu do informacij javnega značaja dobili celosten vpogled v področje dostopa do informacij javnega značaja v praksi. Začeli bomo s splošnimi načeli področja in varstvom osebnih podatkov kot najpogostejšo izjemo in nadaljevali s pregledom postopkovnih pravil dostopa do informacij javnega značaja, pri čemer bomo poseben poudarek namenili pravicam tistih, na katerih pravice in pravne koristi utegne postopek vplivati. Prvi del popoldanskega dela seminarja bo namenjen pregledu izjem od prostega dostopa (zlasti tajni podatki, sodni in drugi postopki, dokumenti v nastajanju, notranje delovanje organa) in t. i. 'izjemam od izjem' – poraba javnih sredstev, opravljanje javne funkcije oziroma delovnega razmerja javnega uslužbenca in okoljski podatki


Drugi del seminarja bo namenjen poglobljeni obravnavi izjeme varstva poslovne skrivnosti, posebnostim, ki veljajo za pravne osebe v večinski lasti države ali občin in obveznostim proaktivne transparentnosti. Za konec se bomo dotaknili še novosti na področju ponovne uporabe informacij javnega značaja.

Komu je seminar namenjen

Seminar je namenjen vsem, ki so dolžni ravnati po Zakonu o dostopu do informacij javnega značaja – državnim organom, javnim zavodom, izvajalcem javnih služb, družbam v večinski lasti države ali občin in drugim pravnim osebam, ki so zavezanci na podlagi Zakona o dostopu do informacij javnega značaja.
Seminar je prav tako namenjen vsem, ki z zavezanci sodelujejo in odločanje v postopkih dostopa do informacij javnega značaja vpliva na njihove pravne koristi – zlasti (izbrani) ponudniki v postopkih javnega naročanja in drugi pogodbeni partnerji zavezancev.

Program in urnik

9.30–10.00 Registracija udeležencev

10.00–10.45 Splošno o dostopu do informacij javnega značaja in izjemi varstva osebnih podatkov
dr. Nataša Pirc Musar, urednica in avtorica Komentarja Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

10.45–11.15 Postopek dostopa do informacij javnega značaja s poudarkom na stranski udeležbi
mag. Rosana Lemut Strle, avtorica Komentarja Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

11.15–11.45 Odmor

11.45–13.00 Izjeme od prostega dostopa in izjeme od izjem
Mojca Komac, avtorica Komentarja Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

13.00–14.30 Varstvo poslovne skrivnosti, poslovni subjekti pod prevladujočim vplivom oseb javnega prava, proaktivnost zavezancev za dostop do informacij javnega značaja in ponovna uporaba
Tina Kraigher Mišič, urednica in avtorica Komentarja Zakona o dostopu do informacij javnega značaja

Predavatelji

  • dr. Nataša Pirc Musar je bila druga Pooblaščenka za dostop do informacij javnega značaja v RS in prva Informacijska pooblaščenka RS. Po zaključku drugega petletnega mandata ostaja aktivna na področju dostopa do informacij javnega značaja kot prosilka, odvetnica, predavateljica in soustanoviteljica Info hiše.
  • mag. Rosana Lemut Strle je bila med leti 2009 in 2014 namestnica Informacijske pooblaščenke RS. Od takrat dalje ostaja aktivna na področju dostopa do informacij javnega značaja kot prosilka, odvetnica in soustanoviteljica Info hiše.
  • Mojca Komac je odgovorna oseba za dostop do informacij javnega značaja pri Vrhovnem sodišču RS. Pred tem je bila pet let svetovalka Informacijske pooblaščenke RS za področje dostopa do informacij javnega značaja.
  • Tina Kraigher Mišič je bila med leti 2009 in 2015 svetovalka Informacijske pooblaščenke RS za področje dostopa do informacij javnega značaja. Od takrat dalje ostaja aktivna na področju dostopa do informacij javnega značaja kot prosilka, odvetniška pripravnica, predavateljica in direktorica Info hiše.

O knjigi

Zakon o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) s komentarjem
avtoric: dr. Nataša Pirc Musar, Tina Kraigher Mišič, Mojca Komac, Maja Lubarda, mag. Renata Zatler in mag. Rosana Lemut Strle
Pričujoči komentar Zakona o dostopu do informacij javnega značaja (ZDIJZ) je prvi celovit in pregleden pripomoček, v katerem avtorice pojasnijo:

  • osnovna določila zakona in njegove spremembe v do sedaj petih novelah zakona,
  • namen določb pregledno po poglavjih ter členih, predvsem novosti na področju ponovne uporabe, ki veljajo za muzeje in knjižnice,
  • izbrano prakso pritožbenega organa – Informacijskega pooblaščenca RS in
  • izbrano sodno prakso od sprejetja zakona v letu 2003 pa do danes.

ZDIJZ

Kotizacija in plačilo

Kotizacija za posameznega udeleženca znaša 264,00 € brez DDV.

Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767,
(znesek kotizacije + DDV). Sklic: 00 3400151117.

Plačilo je pogoj za udeležbo. Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa. Račun izstavimo po opravljeni storitvi.

V ceno je vključeno: seminarsko gradivo, knjiga, pogostitev med odmori in potrdilo o udeležbi.

Ugodnost

  • 10-odstotni popust za 2 ali več udeležencev

Dodatne informacije

Pisne odjave Uradni list Republike Slovenije upošteva, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom posameznega dogodka. Več o odjavi si lahko preberete v rubriki Splošni pogoji na spletni strani Uradnega lista Republike Slovenije.