Vse kar morajo javni naročniki vedeti o zakonu o izvršbi in zavarovanju

Datum: 13. 6. 2018, 8.30–14.30
Lokacija: Uradni list RS, Dunajska cesta 167, Ljubljana
Področje: Investicije in gradnje
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: 244,00 € brez DDV

O dogodku

V postopkih javnega naročanja v fazi izvajanja pogodbe o izvedbi javnega naročanja lahko pride do situacije, ko naročniku nastane škoda, ki jo je dolžan izterjati po sodni poti ali pa javni naročniki prejmejo sklep o izvršbi s strani izvajalca ali njegovih podizvajalcev. Skrben in gospodaren javni naročnik je tisti, ki pozna osnove izvršilnega prava in zna izterjati terjatev, ki jo ima do gospodarskega subjekta oz. zna ugovarjati neutemeljenim izvršbam upnikov.

V okviru predmetnega seminarja bo predavateljica Dida Volk na kratko predstavila bistvene spremembe novele ZIZ-L, ki je začela veljati 25. marca 2018, odvetnici Maja Prebil in mag. Maja Koršič Potočnik iz odvetniške družbe Potočnik in Prebil o.p., d.o.o. pa bosta na podlagi svojih izkušenj iz prakse podali nasvete glede ustreznih določb v pogodbi o izvedbi javnega naročila in predstavili sodno prakso v zvezi z izterjavo terjatev do izvajalcev in glede izvršb, kjer so upniki podizvajalci.

Program

8.30–9.00 Registracija udeležencev

9.00–10.30 1. Del: SPLOŠNO O ZIZ
(predavateljica Dida Volk)

 • Kaj je izvršilni naslov?
 • Sredstva izvršbe
 • Predmet izvršbe
 • Predlog za izvršbo (na podlagi verodostojne listine in na podlagi izvršilnega naslova)
 • Pristojnost sodišča

10.30–10.45 Odmor

10.45–11.45 2. Del: Spremembe novele ZIZ-L
(predavateljica Dida Volk)

11.45–12.30 Odmor za kosilo

12.30–14.30 3. Del POGODBA O IZVEDBI JAVNEGA NAROČILA
(predavateljici odvetnica Maja Prebil in mag. Maja Koršič Potočnik)

 • Najpogostejši primeri izvršb in zahtevkov pri izvedbi pogodbe o izvedbi javnega naročila
 • Kdaj se pogodba o izvedbi javnega naročila lahko spremeni
 • Izterjava odškodninske terjatve
 • Jamčevalni zahtevek za napake
 • Neposredno plačilo podizvajalcu

Predavateljice

Odvetnica mag. Maja Koršič Potočnik, Odvetniška družba Potočnik in Prebil, o. p., d. o. o

Predavateljica mag. Maja Koršič Potočnik je odvetnica v Ljubljani in specialistka na področju gospodarskega prava in javnih naročil. S tema pravnima področjema se ukvarja tako s praktičnega vidika, kakor tudi s teoretičnega, v okviru svojega doktorskega študija gospodarskega prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. V svojem poklicnem življenju redno zastopa stranke pri pravdah ter vlaganju revizijskih zahtevkov. Njena največja strast je gradbeno pravo ter FIDIC pogodbe. Redno se ukvarja tudi s publicistično dejavnostjo, saj je avtorica številnih strokovnih člankov s področja javnega naročanja ter soavtorica komentarja ZJN-3, ki je izšel pri založbi Uradni list. Je pa tudi avtorica priročnika Formalno nepopolna ponudba v praksi javnega naročanja ter priročnika Vlaganje in reševanje revizijskih zahtevkov v praksi. Pred kratkim je pri založbi Uradni list izšel tudi njen Priročnik za uporabo RDEČE in RUMENE pogodbe FIDIC ter Priročnik za javno naročanje, katerega soavtorica je.

 

Odvetnica Maja Prebil, Odvetniška družba Potočnik in Prebil o. p., d. o. o.

Predavateljica Maja Prebil je odvetnica in partnerica v Odvetniški družbi Potočnik in Prebil o.p., d.o.o. in je specializirana na področju prava javnih naročil in gradbenega prava. S temi pravnimi področji se ukvarja tako s praktičnega vidika, kakor tudi s teoretičnega. V svojem poklicnem življenju svetuje strankam že v fazi priprave ponudb in sklepanja pogodb, redno pa zastopa stranke pred sodiščem, kar ji omogoča dobro poznavanje praktičnega vidika uporabe prava javnih naročil. Redno se ukvarja tudi s publicistično dejavnostjo, saj je avtorica številnih strokovnih člankov s področja javnega naročanja. Je soavtorica Priročnika za javno naročanje in soavtorica komentarja ZPVPJN, ki sta izšla pri Uradnem listu.

 

Dida Volk, univ. dipl. pravnica, sodnica na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani.

Avtorica več strokovnih del s civilnega pravnega področja in predavateljica s področja izvršilnega prava, pogodbenega prava, prava nepremičnin, insolvenčnega prava in zavarovanja terjatev.

Kotizacija in plačilo

244,00 € brez DDV. Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767 (znesek kotizacije + DDV). Sklic: 00 3400130618. Plačilo je pogoj za udeležbo. Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa.

Ugodnost

 • 10-odstotni popust za 2 ali več udeležencev

Dodatne informacije

Pisne odjave Uradni list Republike Slovenije upošteva, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom posameznega dogodka. Več o odjavi si lahko preberete v rubriki Splošni pogoji.

Prijavite se