Vse, kar je treba vedeti o pogodbi FIDIC pred prvo uporabo pri investicijskih projektih, ki jih sofinancira EU

Datum: 19. 4. 2021, 9.00–14.00
Lokacija: Spletni seminar
Področje: Spletni seminar/-ji
Izobraževanje s kreditnimi točkami, področje: gradnje
Število kreditnih točk: 3 točke
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: 244,00 € brez DDV

O dogodku

FIDIC ni bav-bav. V primerjavi s klasično gradbeno pogodbo vsebuje samo nekaj posebnosti, ki jih ni težko razumeti. Na tem seminarju bomo izpostavili vse, kar morajo uslužbenci ministerstev in občin vedeti o pogodbi FIDIC pred izvedbo investicijskega projekta, ki ga sofinancira EU.

Z določitvijo seznama ključnih investicij je postalo očitno, da bo treba te investicije izvajati na podlagi pogodb FIDIC. Za pripravo razpisnih dokumentacij in pogodb to predstavlja breme, saj bo treba razpisno dokumentacijo prilagoditi pravilom pogodb FIDIC, samo pogodbo FIDIC pa pripraviti tako, da bo zdržala vse morebitne pritiske revizijskih zahtevkov in presoj njene ustreznosti. Četudi bo izvedba postopka zaupana zunanjim pogodbenim partnerjem, bodo skrbniki projekta in pogodbe morali prevzeti odgovornost za ustrezno pripravo dokumentacije.

Komu je seminar namenjen?

Seminar je prilagojen uslužbencem na ministrstvih in občinah, odgovornim za pripravo razpisnih dokumentacij in pogodb pri večjih investicijah, in vsebuje pregled vseh pravil, ki jih ti morajo poznati za varno izvedbo postopkov, da bodo razpisne dokumentacije pripravljene tako, da bodo vzdržale pritiske revizijskih postopkov. Predstavljene bodo določbe pogodb FIDIC, ki jih je treba spremeniti oziroma prilagoditi zaradi slovenske zakonodaje in zaradi pravil sofinanciranja EU.

Program

9.00–9.30 Predstavitev pogodb FIDIC

 • Kaj je FIDIC
 • Kaj pomeni posamezna barva knjige FIDIC
 • Kakšne razlike prinaša posamezna barva knjig FIDIC
 • FIDIC 99 in FIDIC 201???
 • Zakaj se FIDIC uporablja tako široko

9.30–10.00 Kako je sestavljena pogodba FIDIC

 • Način sestave pogodbe
 • Pogodbeni sporazum
 • Splošni pogoji pogodbe
 • Posebni pogoji pogodbe
 • Dodatek k ponudbi

10.00–10.30 Stranke pogodbe FIDIC

 • Pogodbene obveznosti naročnika
 • Pogodbene obveznosti izvajalca
 • Vloga in naloge inženirja

10.30–10.45 Odmor 

10.45–11.30 Struktura pogodbe FIDIC in kaj urejajo

 • Pregled pogodbe FIDIC
 • Definicije
 • Kako si sledijo členi
 • Kaj členi urejajo

11.30–12.30 Glavne posebnosti pogodb FIDIC ter sofinanciranja EU

 • Pregled razlik, ki jih pozna FIDIC, v primerjavi s splošno gradbeno pogodbo

12.30–13.00 Odmor za kosilo

13.00–14.00 Katere določbe iz pogodbe FIDIC je treba urediti v razpisni dokumentaciji

 • Kako je treba zaradi pogodbe FIDIC prilagoditi razpisno dokumentacijo

Predavateljici

Izobraževanje bosta izvedli odvetnici mag. Maja Koršič Potočnik in Maja Prebil iz Odvetniške družbe Potočnik in Prebil o. p., d. o. o. Predavateljici odlikujeta dejstvo, da sta ozko specializirani za gradbeno pravo in pogodbe FIDIC ter pravo javnih naročil, ter njuna praktičnost. Ukvarjata se namreč tako s svetovanjem pri izvedbi javnih naročil in pripravi pogodb kakor z reševanjem sporov, ki nastanejo med izvajanjem javnih naročil, zaradi česar si pri izobraževanju prizadevata na primerih dobre in slabe prakse naučiti udeležence, kako naj postopajo v prihodnosti, da ne bo težav z izvajanjem projektov.

 

Odvetnica mag. Maja Koršič Potočnik, Odvetniška družba Potočnik in Prebil, o. p., d. o. o 

Predavateljica mag. Maja Koršič Potočnik je odvetnica specialistka na področju gospodarskega prava ter javnih naročil. S tema pravnim področjem se ukvarja tako s praktičnega vidika, kakor tudi s teoretičnega, v okviru svojega doktorskega študija gospodarskega prava. V svojem poklicnem življenju redno zastopa stranke v gospodarskih sporih pred sodiščem ter pri vlaganju revizijskih zahtevkov, prav tako pa z naročniki sodeluje pri izvedbi postopkov javnega naročanja, kar ji omogoča dobro poznavanje praktičnega vidika javnih naročil ter gradbenega prava z vidika vseh udeležencev pri gradnji. Redno se ukvarja tudi s publicistično dejavnostjo, saj je (so)avtorica številnih strokovnih člankov ter publikacij s področja gradbenega prava ter javnega naročanja, med katerimi velja posebej omeniti Priročnik za uporabo RDEČE in RUMENE pogodbe FIDIC, Veliki Gradbeno pravni priročnik ter Priročnik za uporabo javnega naročanja v praksi, ki so vsi izšli pri založbi Uradni list.


Odvetnica Maja Prebil, Odvetniška družba Potočnik in Prebil o. p., d. o. o. 

Maja Prebil je odvetnica in partnerica v Odvetniški družbi Potočnik in Prebil o.p., d.o.o. in je specializirana na področju prava javnih naročil in gradbenega prava. S tema pravnima področjema se ukvarja tako s praktičnega vidika, kakor tudi s teoretičnega. V svojem poklicnem življenju svetuje strankam že v fazi priprave ponudb in sklepanja pogodb, redno pa zastopa stranke pred sodiščem, kar ji omogoča dobro poznavanje praktičnega vidika uporabe prava javnih naročil in gradbenega prava. Redno se ukvarja tudi s publicistično dejavnostjo, saj je avtorica številnih strokovnih člankov s področja javnega naročanja.
 

Kotizacija in plačilo

 • 244,00 € brez DDV

Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767 (znesek kotizacije + DDV).  Plačilo je pogoj za udeležbo. Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa.

Ugodnost

Dodatne informacije

Pisne odjave Uradni list Republike Slovenije upošteva, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom posameznega dogodka. Več o odjavi si lahko preberete v rubriki Splošni pogoji.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji z udeležbo na seminarju pridobite 3 kreditne točke iz izbirnih vsebin skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.

Vprašanja za predavateljici nam lahko pošljete vnaprej na naslov seminarji@uradni-list.si najkasneje do 17. aprila 2021, do 12. ure. Lahko pa jih boste zastavljali na samem seminarju.

Spletni seminar bo potekal v živo preko videokonferenčne platforme, zato potrebujete internetno povezavo in zvočnike.
Spletnega seminarja se lahko udeležite preko pametnega telefona ali tablice, vendar zaradi lažjega sodelovanja in pogleda priporočamo dostop preko računalnika.

 

AAA Zlata odličnost