Spletni seminar – Šola javnega naročanja za ponudnike

Datum: 8. 5. 2020, 9.00–12.00
Datum: 11. 5. 2020, 9.00–12.00
Lokacija: Spletni seminar
Področje: Javna naročila
Izobraževanje s kreditnimi točkami, področje: javna naročila
Število kreditnih točk: 4 točke
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: 289,00 € brez DDV

Pridružite se nam na spletnem izobraževanju in strokovnjakinjama zastavite vprašanja, s katerimi se trenutno soočate.

Vprašanja nam lahko pošljete na naslov seminarji@uradni-list.si najkasneje do srede, 6. maja 2020, do 12. ure. Vprašanja boste lahko zastavljali tudi med spletnim izobraževanjem.

Gospodarski subjekti, ki svoje posle pridobivajo preko javnih naročil, se pri pripravi ponudb srečujejo s številnimi vprašanji.

Od osnovnega vprašanja, kakšne pogoje je naročnik upravičen določiti, kaj če naročnikovega pogoja ne izpolnjujejo.

V fazi pregleda in ocenjevanja ponudb se ponudniki pogosto srečujejo z vprašanji, kako dopolniti svojo ponudbo, kakšna dokazila predložiti.

Dobro poznavanje postopka javnega naročila ponudnikom omogoča, da so pri pridobivanju poslov, ki jih oddajajo javni naročniki, uspešnejši.

Komu je seminar namenjen?

Gospodarskim subjektom, ki posle pridobivajo v postopkih javnega naročanja.

Program

1. dan: (Maja Prebil)

 • Strokovni dialog
 • Izločitev sklopov
 • Evidenčna naročila
 • Vrste postopkov
 • Tehnične specifikacije
 • Pogoji za sodelovanje in razlogi za izključitev
 • Merila za izbor

2. dan: (Maja Koršič Potočnik)

 • Katera ponudba je dopustna?
 • Kdaj mora naročnik omogočiti dopolnjevanje ponudb?
 • Dokazila v postopku javnega naročanja
 • Odprava računskih napak
 • Zahteva po pojasnjevanju ponudbe
 • Vrste odločitev
 • Rok za sprejem odločitev
 • Vpogled
 • Spremembe pogodbe o izvedbi javnega naročanja

 

Predavateljici

Odvetnica mag. Maja Koršič Potočnik, Odvetniška družba Potočnik in Prebil, o. p., d. o. o

Predavateljica mag. Maja Koršič Potočnik je odvetnica specialistka na področju javnih naročil ter gospodarskega prava. S tem pravnim področjem se ukvarja tako s praktičnega vidika, kakor tudi s teoretičnega, v okviru svojega doktorskega študija gospodarskega prava. V svojem poklicnem življenju redno zastopa stranke pri vlaganju revizijskih zahtevkov, prav tako pa z naročniki sodeluje pri izvedbi postopkov javnega naročanja, kar ji omogoča dobro poznavanje praktičnega vidika uporabe prava javnih naročil tako z vidika vlagateljev, kakor tudi naročnikov. Redno se ukvarja tudi s publicistično dejavnostjo, saj je avtorica številnih strokovnih člankov s področja javnega naročanja ter soavtorica komentarja ZJN-3, ki je izšel pri založbi Uradni list. Trenutno sodeluje pri pripravi priročnika za uporabo ZJN-3, je pa tudi avtorica priročnika Formalno nepopolna ponudba v praksi javnega naročanja ter priročnika Vlaganje in reševanje revizijskih zahtevkov v praksi. Pred kratkim je pri založbi Uradni list izšel tudi njen Priročnik za uporabo RDEČE in RUMENE pogodbe FIDIC.


Odvetnica Maja Prebil, Odvetniška družba Potočnik in Prebil o. p., d. o. o.

Maja Prebil je odvetnica in partnerica v Odvetniški družbi Potočnik in Prebil o.p., d.o.o. in je specializirana na področju prava javnih naročil in gradbenega prava. S tema pravnima področjema se ukvarja tako s praktičnega vidika, kakor tudi s teoretičnega. V svojem poklicnem življenju svetuje strankam že v fazi priprave ponudb in sklepanja pogodb, redno pa zastopa stranke pred sodiščem, kar ji omogoča dobro poznavanje praktičnega vidika uporabe prava javnih naročil in gradbenega prava. Redno se ukvarja tudi s publicistično dejavnostjo, saj je avtorica številnih strokovnih člankov s področja javnega naročanja.

Kotizacija in plačilo

 • 289,00 € brez DDV

Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767 (znesek kotizacije + DDV). Plačilo je pogoj za udeležbo. Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa.

Dodatne informacije

Pisne odjave Uradni list Republike Slovenije upošteva, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom posameznega dogodka. Več o odjavi si lahko preberete v rubriki Splošni pogoji.

Pooblaščeni in nadzorni inženirji boste z udeležbo na tem seminarju pridobili 4 kreditne točke skladno s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev.
 

Spletni seminar bo potekal v živo preko videokonferenčne platforme, zato potrebujete internetno povezavo in zvočnike.
Spletnega seminarja se lahko udeležite preko pametnega telefona ali tablice, vendar zaradi lažjega sodelovanja in pogleda priporočamo dostop preko računalnika.