Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov in Uredba o razvrščanju objektov

Datum: 17. 5. 2019, 9.00 - 14.00
Lokacija: Dvorana Uradnega lista RS, Dunajska cesta 167, Ljubljana
Področje: Investicije in gradnje
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: 244,00 € brez DDV

O dogodku

Skoraj leto dni je minilo od pričetka uporabe novega Gradbenega zakona (GZ) . Na podlagi novega GZ so bili sprejeti številni podzakonski akti, med drugim tudi Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov in Uredba o razvrščanju objektov. Dobro poznavanje podzakonskih aktov je pomembno za pravilno uporabo GZ, saj morajo udeleženci gradnje vedeti, katere so njihove obveznosti pri pripravi projektne dokumentacije za zahtevne, manj zahtevne in nezahtevne objekte. GZ določene obveznosti opredeljuje le za določene vrste objektov, zato je pomembno, da znajo udeleženci gradnje objekt, ki je predmet gradnje uvrstiti v pravilno kategorijo.

Na seminarju bosta izkušeni odvetnici Maja Prebil in mag. Maja Koršič Potočnik iz Odvetniške družbe Potočnik in Prebil o.p., d.o.o. predstavili vsebino Pravilnika o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov in Uredbe o razvrščanju objektov ter podali praktične nasvete pri razlagi posameznih pojmov, ki so urejeni v okviru posameznega podzakonskega akta.

Program

8.30–9.00 Registracija udeležencev

9.00–10.30 Obveznosti po GZ oz. ZAID, ki so vezane na Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov

10.30–10.45 Odmor

10.45–12.00 Pravilnik o podrobnejši vsebini dokumentacije in obrazcih, povezanih z graditvijo objektov

12.00–12.30 Odmor za malico

12.30–14.00 Uredba o razvrščanju objektov

Predavateljici

Odvetnica mag. Maja Koršič Potočnik, Odvetniška družba Potočnik in Prebil, o. p., d. o. o

Predavateljica mag. Maja Koršič Potočnik je odvetnica specialistka na področju javnih naročil ter gospodarskega prava. S tem pravnim področjem se ukvarja tako s praktičnega vidika, kakor tudi s teoretičnega, v okviru svojega doktorskega študija gospodarskega prava. V svojem poklicnem življenju redno zastopa stranke pri vlaganju revizijskih zahtevkov, prav tako pa z naročniki sodeluje pri izvedbi postopkov javnega naročanja, kar ji omogoča dobro poznavanje praktičnega vidika uporabe prava javnih naročil tako z vidika vlagateljev, kakor tudi naročnikov. Redno se ukvarja tudi s publicistično dejavnostjo, saj je avtorica številnih strokovnih člankov s področja javnega naročanja ter soavtorica komentarja ZJN-3, ki je izšel pri založbi Uradni list. Trenutno sodeluje pri pripravi priročnika za uporabo ZJN-3, je pa tudi avtorica priročnika Formalno nepopolna ponudba v praksi javnega naročanja ter priročnika Vlaganje in reševanje revizijskih zahtevkov v praksi. Pred kratkim je pri založbi Uradni list izšel tudi njen Priročnik za uporabo RDEČE in RUMENE pogodbe FIDIC.


Odvetnica Maja Prebil, Odvetniška družba Potočnik in Prebil o. p., d. o. o.

Maja Prebil je odvetnica in partnerica v Odvetniški družbi Potočnik in Prebil o.p., d.o.o. in je specializirana na področju prava javnih naročil in gradbenega prava. S tema pravnima področjema se ukvarja tako s praktičnega vidika, kakor tudi s teoretičnega. V svojem poklicnem življenju svetuje strankam že v fazi priprave ponudb in sklepanja pogodb, redno pa zastopa stranke pred sodiščem, kar ji omogoča dobro poznavanje praktičnega vidika uporabe prava javnih naročil in gradbenega prava. Redno se ukvarja tudi s publicistično dejavnostjo, saj je avtorica številnih strokovnih člankov s področja javnega naročanja.

Kotizacija in plačilo

  • 244,00 € brez DDV

Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767 (znesek kotizacije + DDV). Sklic: 00 3400170519. Plačilo je pogoj za udeležbo. Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa.

Ugodnost

  • 10-odstotni popust za 2 ali več udeležencev

Dodatne informacije

Pisne odjave Uradni list Republike Slovenije upošteva, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom posameznega dogodka. Več o odjavi si lahko preberete v rubriki Splošni pogoji.

Prijavite se

UL INFO TOK

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Preizkusi brezplačno