Praktična delavnica za ponudnike po ZJN-3

Datum: 13. 2. 2019, 8.30–15.30
Lokacija: Dvorana Uradnega lista RS, Dunajska cesta 167, Ljubljana
Področje: Javna naročila
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: 244,00 € brez DDV
Kotizacija s knjigo: 314,68 € brez DDV.

O dogodku

Kako pripraviti dopustno ponudbo?

Na delavnici bosta izkušeni strokovnjakinji na področju javnih naročil predstavili najpomembnejše informacije in seveda tudi napotke, na katera morate biti kot ponudnik, tekom samega postopka javnega naročanja, še posebej pozorni.

Program

8.30–9.00 Registracija udeležencev

9.00–10.30 RAZLOGI ZA IZKLJUČITEV IN POGOJI ZA SODELOVANJE

 • Obvezni razlogi za izključitev
 • Dokazila, ki jih naročnik lahko zahteva
 • Preverjanje obstoja razlogov za izključitev
 • Katere pogoje za sodelovanje lahko naročnik zahteva?
 • Izjava ESPD

10.30–10.45 Odmor

10.45–12.15 DOPOLNJEVANJE IN POJASNJEVANJE PONUDB

 • Katera ponudba je dopustna?
 • Kdaj mora naročnik omogočiti dopolnjevanje ponudb?
 • Odprava računskih napak
 • Pojasnjevanje ponudb

12.15–13.00 Odmor za malico

13.00–14.00 ODLOČITEV O ODDAJI

 • Vrste odločitev
 • Rok za sprejem odločitev
 • Objava odločitve
 • Zahteva za vpogled

14.00–14.30 SPREMEMBE POGODBE

 • Kdaj so spremembe pogodb dovoljene?

14.30–15.30 PREKŠKOVNE SANKCIJE V POSTOPKIH JAVNEGA NAROČANJA

 • Vrste prekrškov
 • Prekrškovni postopki
 • Kako se izogniti morebitnim prekrškom?
 • Možnosti ponudnikov v primeru suma prekrška s strani konkurenčnih ponudnikov
 • Evidenca ponudnikov z negativnimi referencami - kako se ponudnik uvrsti nanjo
 • Sodna praksa na področju prekrškovnih odločb s področja javnih naročil

Predavateljici

Odvetnica mag. Maja Koršič Potočnik, Odvetniška družba Potočnik in Prebil, o. p., d. o. o

Predavateljica mag. Maja Koršič Potočnik je odvetnica specialistka na področju javnih naročil ter gospodarskega prava. S tem pravnim področjem se ukvarja tako s praktičnega vidika, kakor tudi s teoretičnega, v okviru svojega doktorskega študija gospodarskega prava. V svojem poklicnem življenju redno zastopa stranke pri vlaganju revizijskih zahtevkov, prav tako pa z naročniki sodeluje pri izvedbi postopkov javnega naročanja, kar ji omogoča dobro poznavanje praktičnega vidika uporabe prava javnih naročil tako z vidika vlagateljev, kakor tudi naročnikov. Redno se ukvarja tudi s publicistično dejavnostjo, saj je avtorica številnih strokovnih člankov s področja javnega naročanja ter soavtorica komentarja ZJN-3, ki je izšel pri založbi Uradni list. Trenutno sodeluje pri pripravi priročnika za uporabo ZJN-3, je pa tudi avtorica priročnika Formalno nepopolna ponudba v praksi javnega naročanja ter priročnika Vlaganje in reševanje revizijskih zahtevkov v praksi. Pred kratkim je pri založbi Uradni list izšel tudi njen Priročnik za uporabo RDEČE in RUMENE pogodbe FIDIC.


Odvetnica Maja Prebil, Odvetniška družba Potočnik in Prebil o. p., d. o. o.

Maja Prebil je odvetnica in partnerica v Odvetniški družbi Potočnik in Prebil o.p., d.o.o. in je specializirana na področju prava javnih naročil in gradbenega prava. S tema pravnima področjema se ukvarja tako s praktičnega vidika, kakor tudi s teoretičnega. V svojem poklicnem življenju svetuje strankam že v fazi priprave ponudb in sklepanja pogodb, redno pa zastopa stranke pred sodiščem, kar ji omogoča dobro poznavanje praktičnega vidika uporabe prava javnih naročil in gradbenega prava. Redno se ukvarja tudi s publicistično dejavnostjo, saj je avtorica številnih strokovnih člankov s področja javnega naročanja.

Kotizacija in plačilo

Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767 (znesek kotizacije + DDV). Sklic: 00 3400130218. Plačilo je pogoj za udeležbo. Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa.

Ugodnost

 • 10-odstotni popust za 2 ali več udeležencev

Dodatne informacije

Pisne odjave Uradni list Republike Slovenije upošteva, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom posameznega dogodka. Več o odjavi si lahko preberete v rubriki Splošni pogoji.