Postopki po ZJN-3

Datum: 21. 3. 2017, 8.30–14.30
Lokacija: dvorana Uradnega lista,
Dunajska cesta 167, Ljubljana
Področje: Javna naročila
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: 244,00 € brez DDV

O dogodku

Po novem ZJN-3 lahko naročniki izbirajo med večjim številom postopkov in le-te izvajajo pod spremenjenimi pogoji in po spremenjenih načinih.

Tako so na primer spremenjeni pogoji za vse tri postopke s pogajanji, novost pa so tudi dvostopenjski postopki, ki opredeljujejo, da morajo naročniki najprej izdati odločitev o tem, s katerimi ponudniki se bodo pogajali in po pravnomočnosti takšne odločitve pogajanja tudi izvesti.

Povsem nov pa je postopek konkurenčnega dialoga, ki naročnikom na infrastrukturnem področju omogoča, da pri oddaji javnega naročila z njegovo pomočjo, naročniku in potencialnim ponudnikom v fazi priprave razpisne dokumentacije omogoča, da med seboj sodelujejo, kar je bilo do sedaj nedopustno.

Zaradi dolgotrajnosti, ki jo dvostopenjski postopek prinese s seboj se zastavlja vprašanje, kateri postopek je najbolj optimalen in v katerih primerih naj se naročniki odločajo za izvedbo drugega postopka.

Pridružite se nam na seminarju, na katerem bosta strokovnjakinji za javna naročila udeležencem pojasnili vse postopke po ZJN-3, vključno z njihovo rabo ter posameznimi posebnostmi.

Na seminarju bo pod vodstvom strokovnjakov vključena tudi delavnica na temo Izvedba pogajanj.

O predavateljicah

  • odvetnica mag. Maja Koršič Potočnik,
    Odvetniška družba Potočnik in Prebil, o. p., d. o. o.
  • odvetnica Maja Prebil,
    Odvetniška družba Potočnik in Prebil, o. p., d. o. o.

Program

8.30–9.00

  Sprejem udeležencev

9.00–10.30

  Vrste postopkov

10.30–11.00

  Odmor

11.00–12.15

  Vrste objav, pregledovanje in ocenjevanje ponudb,
odločitev o oddaji in druge posebnosti posameznih vrst postopkov

12.15–13.00

  Kosilo

13.00–14.00

  Okvirni sporazum in njegove značilnosti s prikazom
praktičnega primera okvirnega sporazuma

14.00–14.30

  Delavnica: Izvedba pogajanj

Kotizacija in plačilo

Kotizacija za seminar za posameznega udeleženca znaša 244,00 € brez DDV.

Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767, (znesek kotizacije + DDV).
Sklic: 00 3400210317. Plačilo je pogoj za udeležbo.

Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa. Račun izstavimo po opravljeni storitvi. V ceno so vključeni: seminarsko gradivo, pogostitev med odmori in potrdilo o udeležbi.

Ugodnost

  • 10-odstotni popust za 2 ali več udeležencev

Dodatne informacije

Prijava na seminar

Odjava

Pisne odjave Uradni list Republike Slovenije upošteva, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom posameznega dogodka. Več o odjavi si lahko preberete v rubriki Splošni pogoji na spletni strani Uradnega lista Republike Slovenije.