Pogodba o izvedbi javnega naročila in njene spremembe

Datum: 12. 3. 2018, 8.30–15.30
Lokacija: Dvorana Uradnega lista RS, Dunajska cesta 167, Ljubljana
Področje: Javna naročila
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: 244,00 € brez DDV

O dogodku

Javno naročilo pomeni pisno sklenjeno odplačno pogodbo med enim ali več gospodarskimi subjekti ter enim ali več naročniki, katere predmet je izvedba gradenj, dobava blaga ali izvajanje storitev. Želja vsakega javnega naročnika, ki vodi postopek javnega naročanja je, da bo izvajanje javnega naročila potekalo brez zapletov, v kolikor pa bo do zapletov prišlo, da bo naročnik imel ustrezne pravne možnosti, na podlagi katerih bo lahko uveljavljal pogodbene sankcije, spremenil pogodbo, odstopil od pogodbe ipd.

V okviru seminarja bosta izkušeni odvetnici iz Odvetniške družbe Potočnik in Prebil o.p., d.o.o. predstavili glavne institute pogodbenega prava, ki bi jih moral poznati vsakdo, ki pripravlja pogodbo ali je odgovoren za njeno izvajanje. Na podlagi svojih izkušenj iz prakse bosta svetovali, kako pripraviti dobro prodajno pogodbo, pogodbo o delu ali gradbeno pogodbo. Poudarek bo tudi na možnosti spreminjanja pogodb po 95. členu ZJN-3 in na kakšen način se lahko pogodba spremeni in v katerih primerih.

Program

8.30–9.00 Registracija udeležencev

9.00–10.30 1. Del: SPLOŠNO O POGODBI

Kdaj je pogodba sklenjena?
Določitev predmeta pogodbe
Oblika pogodbe
Odložni in razvezni pogoji pogodbe
Razlaga pogodbenih določil
Neveljavnost pogodbe

10.30–10.45 Odmor

10.45–12.15 2. Del POSAMEZNI INSTITUTI POGODBENEGA PRAVA

Prenehanje pogodbe
Pogodbena kazen
Zamuda dolžnika in upnika

12.15–13.00 Odmor za kosilo

13.00–14.00 3. Del PRODAJNA POGODBA IN POGODBA O DELU

Bistvene sestavine prodajne pogodbe
Obveznosti pogodbenih strank
Odgovornost za napake 

14.00–14.30 4. Del GRADBENA POGODBA

Predmet gradbene pogodbe
Klavzule o določitvi cene
Sprememba cene
Odgovornost za napake

14.30–15.30 5. Del SPREMEMBE POGODBE

Kdaj so spremembe pogodb dovoljenje
Kaj so bistvene spremembe pogodbe
Način izvedbe spremembe pogodbe in postopek, ki ga morata izvesti pogodbeni stranki

Predavateljici

Odvetnica mag. Maja Koršič Potočnik, Odvetniška družba Potočnik in Prebil, o. p., d. o. o

Predavateljica mag. Maja Koršič Potočnik je odvetnica specialistka na področju javnih naročil ter gospodarskega prava. S tem pravnim področjem se ukvarja tako s praktičnega vidika, kakor tudi s teoretičnega, v okviru svojega doktorskega študija gospodarskega prava. V svojem poklicnem življenju redno zastopa stranke pri vlaganju revizijskih zahtevkov, prav tako pa z naročniki sodeluje pri izvedbi postopkov javnega naročanja, kar ji omogoča dobro poznavanje praktičnega vidika uporabe prava javnih naročil tako z vidika vlagateljev, kakor tudi naročnikov. Redno se ukvarja tudi s publicistično dejavnostjo, saj je avtorica številnih strokovnih člankov s področja javnega naročanja ter soavtorica komentarja ZJN-3, ki je izšel pri založbi Uradni list. Trenutno sodeluje pri pripravi priročnika za uporabo ZJN-3, je pa tudi avtorica priročnika Formalno nepopolna ponudba v praksi javnega naročanja ter priročnika Vlaganje in reševanje revizijskih zahtevkov v praksi. Pred kratkim je pri založbi Uradni list izšel tudi njen Priročnik za uporabo RDEČE in RUMENE pogodbe FIDIC.


Odvetnica Maja Prebil, Odvetniška družba Potočnik in Prebil o. p., d. o. o.

Maja Prebil je odvetnica in partnerica v Odvetniški družbi Potočnik in Prebil o.p., d.o.o. in je specializirana na področju prava javnih naročil in gradbenega prava. S tema pravnima področjema se ukvarja tako s praktičnega vidika, kakor tudi s teoretičnega. V svojem poklicnem življenju svetuje strankam že v fazi priprave ponudb in sklepanja pogodb, redno pa zastopa stranke pred sodiščem, kar ji omogoča dobro poznavanje praktičnega vidika uporabe prava javnih naročil in gradbenega prava. Redno se ukvarja tudi s publicistično dejavnostjo, saj je avtorica številnih strokovnih člankov s področja javnega naročanja.

Kotizacija in plačilo

244,00 € brez DDV. Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767 (znesek kotizacije + DDV). Sklic: 00 3400120318. Plačilo je pogoj za udeležbo. Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa.

Ugodnost

  • 10-odstotni popust za 2 ali več udeležencev

Dodatne informacije

Pisne odjave Uradni list Republike Slovenije upošteva, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom posameznega dogodka. Več o odjavi si lahko preberete v rubriki Splošni pogoji.