Odškodninska odgovornost udeležencev pri gradnji

Datum: 26. 3. 2020, 9.00–14.30
Lokacija: Dvorana Uradnega lista RS, Dunajska cesta 167, Ljubljana
Področje: Gradnje
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: 244,00 € brez DDV
Kotizacija s knjigo: 312,68 € brez DDV.

O dogodku

Seminar je namenjen vsem naročnikom, ki v gradbenih projektih nastopajo kot investitorji ter gradbenim izvajalcem in projektantom ter nadzornikom. Vsi navedeni štirje udeleženci pri gradnji so za svoje pogodbene obveznosti poslovno odškodninsko odgovorni, pri gradnjah pa se pojavlja tudi neposlovna odškodninska odgovornost

Izkušnje iz prakse kažejo, da se udeleženci pri gradnji premalo zavedajo svojih obveznosti in tveganj, ki jih prevzemajo kot udeleženci pri gradnji, zaradi česar pogosto ne poskrbijo za ustrezne zavarovalne police ter se ne zavedajo vseh tveganj, ki jih lahko doletijo zaradi neustreznih zavarovanj, zaradi slabo pripravljenih pogodb z ostalimi udeleženci pri gradnji ali zaradi opustitve svoje notifikacijske dolžnosti.

Program

8.30–9.00 Registracija udeležencev

9.00–10.30 Odškodninska odgovornost udeležencev pri gradnji

 • Vrste odškodninske odgovornosti
 • Predpostavke odškodninske odgovornosti
 • Zastaranje odškodninske odgovornosti
 • Aktivna legitimacija za tožbo

10.30–10.45 Odmor

10.45–12.15 Zavarovanje odškodninske odgovornosti

 • Vrste zavarovanj
 • Zavarovalna kritja
 • Primerne zavarovalne vsote
 • Uveljavljanje zavarovalnega primera

12.15–12.45 Odmor za malico

12.45–14.30 Odškodninska odgovornost za poškodbe na gradbišču 

 • Razmejitev odgovornosti
 • Kazenska odgovoronost za poškodbe
 • Regresni zahtevki ZZZS

Predavateljice

Odvetnica mag. Maja Koršič Potočnik, Odvetniška družba Potočnik in Prebil, o. p., d. o. o

predavateljica mag. Maja Koršič Potočnik je odvetnica specialistka na področju javnih naročil ter gospodarskega prava. S tem pravnim področjem se ukvarja tako s praktičnega vidika, kakor tudi s teoretičnega, v okviru svojega doktorskega študija gospodarskega prava. V svojem poklicnem življenju redno zastopa stranke pri vlaganju revizijskih zahtevkov, prav tako pa z naročniki sodeluje pri izvedbi postopkov javnega naročanja, kar ji omogoča dobro poznavanje praktičnega vidika uporabe prava javnih naročil tako z vidika vlagateljev, kakor tudi naročnikov. Redno se ukvarja tudi s publicistično dejavnostjo, saj je avtorica številnih strokovnih člankov s področja javnega naročanja ter soavtorica komentarja ZJN-3, ki je izšel pri založbi Uradni list. Trenutno sodeluje pri pripravi priročnika za uporabo ZJN-3, je pa tudi avtorica priročnika Formalno nepopolna ponudba v praksi javnega naročanja ter priročnika Vlaganje in reševanje revizijskih zahtevkov v praksi. Pred kratkim je pri založbi Uradni list izšel tudi njen Priročnik za uporabo RDEČE in RUMENE pogodbe FIDIC.


Odvetnica Maja Prebil, Odvetniška družba Potočnik in Prebil o. p., d. o. o.

Maja Prebil je odvetnica in partnerica v Odvetniški družbi Potočnik in Prebil o.p., d.o.o. in je specializirana na področju prava javnih naročil in gradbenega prava. S tema pravnima področjema se ukvarja tako s praktičnega vidika, kakor tudi s teoretičnega. V svojem poklicnem življenju svetuje strankam že v fazi priprave ponudb in sklepanja pogodb, redno pa zastopa stranke pred sodiščem, kar ji omogoča dobro poznavanje praktičnega vidika uporabe prava javnih naročil in gradbenega prava. Redno se ukvarja tudi s publicistično dejavnostjo, saj je avtorica številnih strokovnih člankov s področja javnega naročanja.


Vesna Sodja
Odvetnica mag. Vesna Sodja, Odvetniška pisarna Vesna Sodja

Mag. Vesna Sodja, ustanoviteljica in odvetnica v Odvetniški pisarni Vesna Sodja, d.o.o., je odvetnica specialistka za področje civilnega in gospodarskega prava in ima več kot 20 let izkušenj. Do leta 2009 je delala v gospodarstvu, od tega 12 let na področju inženiringa in gradbeništva, od leta 2009 dalje pa v odvetništvu. Ima bogate izkušnje s področja gradbeništva in na tem področju zastopa predvsem gradbene izvajalce in zasebne naročnike pri reševanju gradbenih sporov, zanje pripravlja pogodbe, jim svetuje, sodeluje pri pogajanjih in dogovarjanjih med izvajalci in naročniki ter izvajalci in podizvajalci.

Kotizacija in plačilo

Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767 (znesek kotizacije + DDV). Plačilo je pogoj za udeležbo. Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa.

Ugodnost

 • 10-odstotni popust za 2 ali več udeležencev
 • 15-odstotni popust za naročnike storitve UL info tok

Dodatne informacije

Pisne odjave Uradni list Republike Slovenije upošteva, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom posameznega dogodka. Več o odjavi si lahko preberete v rubriki Splošni pogoji.

AAA Zlata odličnost