Kako v praksi uporabljati RDEČO in RUMENO pogodbo FIDIC

Datum: 13. 6. 2017, 8.30–14.30
Lokacija: dvorana Uradnega lista RS,
Dunajska cesta 167, Ljubljana
Področje: Drugo
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija s knjigo: 264,00 € brez DDV.

O dogodku

FIDIC RDEČA in RUMENA knjiga sta v našem okolju vse pogosteje uporabljeni gradbeni pogodbi, kar ni presenetljivo, glede na to, da je zanju značilno, da sta koherentni, da celostno urejata večino, če ne skoraj vseh dilem, ki utegnejo nastati tekom gradnje ter da pravično in enakopravno razporedita tveganje gradnje med obe pogodbeni stranki. Ker pa sta obe pogodbi FIDIC prevedeni iz angleškega jezika in prilagojeni uporabi v anglosaškem pravu, posamezne institute gradbenega prava urejata nekoliko drugače, kakor slovenska gradbena pogodba.

Seminar je namenjen vsem uporabnikom FIDIC RDEČE in RUMENE knjige, ki želijo poglobiti svoje znanje o teh pogodbah ter razumeti pomen vsake posamezne FIDIC določbe.

Na seminarju bodo podana navodila za tolmačenje členov ter napotki za pravilno uporabo posameznih členov. Poudarek bo tudi na načinu priprave Posebnih pogojev pogodbe oziroma na vprašanju, kateri členi v Splošnih pogojih pogodbe morajo biti spremenjeni in za katere je boljše, da ostanejo nespremenjeni ter kako se člene spreminja.

Priročnik za uporabo rdeče in rumene pogodbe FIDIC

 

Udeleženci seminarja bodo prejeli tudi pravkar izdani
Priročnik za uporabo RDEČE in RUMENE pogodbe FIDIC, avtorice in predavateljice mag. Maje Koršič Potočnik, odvetnice specialistke
za gospodarsko pravo in javna naročila, ki je strokovnjakinja
za gradbene pogodbe FIDIC.

Komu je seminar namenjen

Seminar je namenjen vsem naročnikom, izvajalcem, inženirjem, odgovornim vodjem del in drugim udeležencem gradnje ter projektantom, ki se srečujejo z izvajanjem FIDIC pogodb. Vsebina seminarja bo namreč praktično naravnana na potrebe udeležencev na način, da se praktično predstavi vsebino FIDIC pogodb in da se naredi primerjava med FIDIC pogodbo ter klasično gradbeno pogodbo.

Predavateljica

 • mag. Maja Koršič Potočnik

Program

8.30–9.00 Prihod udeležencev

9.00–11.30 Pregled členov v FIDIC pogodbah in primerjava s klasično gradbeno pogodbo:

 • pregled členov FIDIC in umestitev vsakega člena glede na klasično gradbeno pogodbo
 • posebnosti FIDIC členov glede na klasično gradbeno pogodbo
 • posebnosti izrazov v FIDIC pogodbi in njihov pomen
 • način uporabe členov v FIDIC pogdbah in kako jih tolmačimo

11.30–12.15 Kosilo

12.15–14.00 Posebni instituti v FIDIC pogodbah in kako se jih uporablja:

 • bančne garancije in kdaj se jih lahko unovči
 • spremembe pogodbe in odnos glede na ZJN-3
 • dodatna in nepredvidljiva dela po FIDIC pogodbah
 • posebnosti v zvezi s ceno pri FIDIC pogodbah

14.00–14.30 Zahtevki izvajalca po FIDIC pogodbah:

 • način oblikovanja zahtevkov po FIDIC pogodbah
 • roki za postavljanje zahtevkov na strani naročnika in izvajalca

Kotizacija in plačilo

Kotizacija s knjigo za posameznega udeleženca znaša 264,00 € brez DDV.

Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767, (znesek kotizacije + DDV). Sklic: 00 3400130617.

Plačilo je pogoj za udeležbo. Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa. Račun izstavimo po opravljeni storitvi.

V ceno so vključeni: knjiga, seminarsko gradivo, pogostitev med odmori in potrdilo o udeležbi.

Dodatne informacije

Pisne odjave Uradni list Republike Slovenije upošteva, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom posameznega dogodka. Več o odjavi si lahko preberete v rubriki Splošni pogoji na spletni strani Uradnega lista Republike Slovenije.