Kaj prinaša Novela A Zakona o javnem naročanju naročnikom in ponudnikom

Datum: 14. 11. 2018, 8.30–14.00
Lokacija: Uradni list RS, Dunajska cesta 167, Ljubljana
Področje: Javna naročila
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: 244,00 € brez DDV
Kotizacija s knjigo: 345,55 € brez DDV.

O dogodku

V Uradnem listu RS je bila 28. februarja 2018 objavljena Novela A Zakona o javnem naročanju, ki se bo pričela uporabljati s 1. novembrom 2018. Novela ZJN-3 prinaša spremembe tako v fazi priprave razpisne dokumentacije, saj se spreminja razlog za izključitev iz b) alineje četrtega odstavka 75. člena ZJN-3 kot tudi v fazi pregledovanja in ocenjevanja ponudb, saj prinaša sprememba zakonodaje novosti pri oblikovanju meril za izbor. Novela A prinaša posebno določbo za javna naročila za izvajanje podpornih aktivnosti naročnika, ki od naročnikov pri izvajanju pogodbe za javna naročila storitev, ki so izrecno opredeljena, zahteva preverjanje v fazi izvajanja pogodbe. Glede na to, da se novela ZJN-3 A uporablja tudi za pogodbe, ki so bile sklenjene pred uveljavitvijo spremembe zakona, novela ZJN-3A terja njeno poznavanje tako od naročnikov kot tudi od ponudnikov, ki imajo že sklenjene pogodbe z naročniki za izvajanje podpornih aktivnosti.

Na seminarju vam bo predstavnica Direktorata za javno naročanje, mag. Urška Skok Klima, vodja Sektorja za sistem javnega naročanja predstavila novosti in spremembe, ki jih na področju javnih naročil prinaša sprememba ZJN-3A, izkušeni odvetnici mag. Maja Koršič Potočnik in Maja Prebil iz Odvetniške družbe Potočnik in Prebil o.p., d.o.o. pa vam bosta podali nasvete, kako od uporabe ZJN-3A pripraviti razpisno dokumentacijo, kakšna merila oblikovati, kakšna naj bo pogodba o izvedbi javnega naročila. Pojasnili bosta kaj sprememba ZJN-3A pomeni za že sklenjene pogodbe in kaj so dolžni storiti naročniki, da bodo pri že sklenjenih pogodbah ravnali skladno z Novelo A.

Program

8.30–9.00 Prihod in registracija udeležencev

9.00–10.00  Novosti, ki jih prinaša Novela ZJN-3 A 

10.00–10.45 Vpliv novele ZJN-3 A na sklenjene pogodbe in kaj morajo storiti naročniki v zvezi z že sklenjenimi pogodbami 
        
10.45–11.00  Vprašanja in razprava

11.00–11.30 Odmor

11.30–12.30 Kako oblikovati razpisno dokumentacijo po noveli ZJN-3

12.30–13.30 Oblikovanje meril za izbor

13.30–14.00 Vprašanja in razprava

Kotizacija in plačilo

Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767 (znesek kotizacije + DDV). Sklic: 00 3400141118. Plačilo je pogoj za udeležbo. Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa.

Dodatne informacije

Pisne odjave Uradni list Republike Slovenije upošteva, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom posameznega dogodka. Več o odjavi si lahko preberete v rubriki Splošni pogoji.

UL INFO TOK

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Preizkusi brezplačno