Izvajanje gradbenih del po FIDIC-u

Datum: 13. 11. 2018, 8.30–15.30
Lokacija: Uradni list RS, Dunajska cesta 167, Ljubljana
Področje: Investicije in gradnje
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: 244,00 € brez DDV
Kotizacija s knjigo: 309,02 € brez DDV.

OBVESTILO

Pooblaščeni inženirji se morajo po 6. členu Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) na svojem strokovnem področju stalno poklicno usposabljati v skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 37/18). Poklicno usposabljanje pooblaščenih inženirjev se izvaja na podlagi letnega programa poklicnega usposabljanja, ki ga sprejme upravni odbor IZS na predlog komisije za izobraževanje.

Komisija za izobraževanje je sprejela sklep, da Uradnemu listu, kot izvajalcu posameznih izobraževanj, za seminar Izvajanje gradbenih del po FIDIC-u dodeli 4 kreditne točke.

O dogodku

 

Kadar se gradbeni projekt izvaja po pogodbah FIDIC, to zahteva zadostno število osebja na strani izvajalca in na strani naročnika. Pogodbe FIDIC to imenujejo osebje naročnika in osebje izvajalca. Vključeni so zaposleni kadri pri naročnikih in pri izvajalcih, saj pogodbe FIDIC določajo, da morajo imeti zaposleni pri naročnikih in izvajalcih ustrezno strokovno znanje za vodenje investicij po pogodbah FIDIC, to področje zahteva veliko znanja in izkušenj, saj je kompleksno. V ta namen smo pripravili seminar, na katerem bosta strokovnjakinji s tega področja odvetnica mag. Maja Koršič Potočnik in odvetnica Maja Prebil izpostavili kakšne so posebnosti pogodb FIDIC, pomembni roki za upoštevanje, kakšni so lahko zahtevki izvajalca ter opozorili na glavne napake, ki jih naročniki storijo pro oblikovanju posebnih pogojev pogodb FIDIC.

Program

9.00–9.45 Splošno o pogodbah FIDIC – kaj so pogodbe FIDIC – katere pogodbe FIDIC poznamo in kako se razlikujejo med seboj – kako se pogodba FIDIC razlikuje od splošne gradbene pogodbe – kako so sestavljene pogodbe FIDIC

9.45–10.30 Posebnosti pogodb FIDIC glede na splošne gradbene pogodbe – stranke pogodbe FIDIC – vloga inženirja – posebnosti pogodbe FIDIC glede na splošno gradbeno pogodbo

10.30–10.45 Odmor

10.45–12.00 Roki po pogodbi FIDIC – katere roke pozna pogodba FIDIC – kateri roki so prekluzivni – kako je treba razumeti roke po pogodbah FIDIC

12.00–12.45 Odmor za kosilo

12.45–13.45 Oblikovanje posebnih pogojev pogodbe – natančen pregled glavnih napak, ki jih stori naročnik pri oblikovanju posebnih pogojev pogodbe FIDIC

13.45–14.30 Zahtevki izvajalca po pogodbah FIDIC

14.30–15.00 Vprašanja

Predavateljici

Odvetnica mag. Maja Koršič Potočnik, Odvetniška družba Potočnik in Prebil, o. p., d. o. o 

Predavateljica mag. Maja Koršič Potočnik je odvetnica v Ljubljani in specialistka na področju gospodarskega prava in javnih naročil. S tema pravnima področjema se ukvarja tako s praktičnega vidika, kakor tudi s teoretičnega, v okviru svojega doktorskega študija gospodarskega prava na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. V svojem poklicnem življenju redno zastopa stranke pri pravdah ter vlaganju revizijskih zahtevkov. Njena največja strast je gradbeno pravo ter FIDIC pogodbe. Redno se ukvarja tudi s publicistično dejavnostjo, saj je avtorica številnih strokovnih člankov s področja javnega naročanja ter soavtorica komentarja ZJN-3, ki je izšel pri založbi Uradni list. Je pa tudi avtorica priročnika Formalno nepopolna ponudba v praksi javnega naročanja ter priročnika Vlaganje in reševanje revizijskih zahtevkov v praksi. Pred kratkim je pri založbi Uradni list izšel tudi njen Priročnik za uporabo RDEČE in RUMENE pogodbe FIDIC ter Priročnik za javno naročanje, katerega soavtorica je.


Odvetnica Maja Prebil, Odvetniška družba Potočnik in Prebil o. p., d. o. o. 

Predavateljica Maja Prebil je odvetnica in partnerica v Odvetniški družbi Potočnik in Prebil o.p., d.o.o. in je specializirana na področju prava javnih naročil in gradbenega prava. S temi pravnimi področji se ukvarja tako s praktičnega vidika, kakor tudi s teoretičnega. V svojem poklicnem življenju svetuje strankam že v fazi priprave ponudb in sklepanja pogodb, redno pa zastopa stranke pred sodiščem, kar ji omogoča dobro poznavanje praktičnega vidika uporabe prava javnih naročil. Redno se ukvarja tudi s publicistično dejavnostjo, saj je avtorica številnih strokovnih člankov s področja javnega naročanja. Je soavtorica Priročnika za javno naročanje in soavtorica komentarja ZPVPJN, ki sta izšla pri Uradnem listu.
 

Kotizacija in plačilo

Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767 (znesek kotizacije + DDV).
Sklic: 00 3400131118. Plačilo je pogoj za udeležbo. Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa.

Dodatne informacije

Pisne odjave Uradni list Republike Slovenije upošteva, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom posameznega dogodka. Več o odjavi si lahko preberete v rubriki Splošni pogoji.