Dnevi gradbenega prava 2018

Datum: 6. 11. 2018, 8.00–18.30
Datum: 7. 11. 2018, 9.00–14.30
Lokacija: Thermana park Laško, Zdraviliška cesta 6, Laško
Področje: Investicije in gradnje
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: 365,00 € brez DDV
Kotizacija s knjigo: 433,68 € brez DDV.

OBVESTILO

Pooblaščeni inženirji se morajo po 6. členu Zakona o arhitekturni in inženirski dejavnosti (Uradni list RS, št. 61/17) na svojem strokovnem področju stalno poklicno usposabljati v skladu s Splošnim aktom o stalnem poklicnem usposabljanju pooblaščenih inženirjev (Uradni list RS, št. 37/18).
Poklicno usposabljanje pooblaščenih inženirjev se izvaja na podlagi letnega programa poklicnega usposabljanja, ki ga sprejme upravni odbor IZS na predlog komisije za izobraževanje.

Komisija za izobraževanje je sprejela sklep, da Uradnemu listu, kot izvajalcu posameznih izobraževanj, za seminar Dnevi gradbenega prava dodeli 5 kreditnih točk.

 

O dogodku

Novembra bodo potekali že 4. Dnevi gradbenega prava, ki bodo letos namenjeni odgovorom na vprašanja, ki jih je prinesla nova gradbena zakonodaja.

Področje gradbenega prava je s sprejemom novega gradbenega trojčka doživelo številne spremembe. Spremenila se je vloga nadzornika, povečale so se obveznosti projektantov, pojavile so se nove vrste zavarovanj, za problematične so se izkazale  določbe o pooblaščenih inženirjih... Investitorji so v dilemi ali in kako implementirati vse novosti, izvajalci so presenečeni nad rigorozno držo investitorjev pri kadrovskih pogojih.  Ker je gradbeni sektor v močnem porastu, po eni strani primanjkuje usposobljenih izvajalcev gradnje, nadzora in projektiranja, po drugi strani pa zaradi strogih pogojev investitorjev prihaja do dodatnega zaostrovanja pogojev.  Kljub spremenjeni zakonodaji ali pa morda ravno zaradi nje v praksi še vedno prihaja do težav pri izvajanju gradenj in uveljavljanju jamčevalnih zahtevkov ter napačnem razumevanju cenovnih klavzul.

Letošnji dnevi gradbenega prava bodo podrobno obdelali spremembe za vse udeležence pri gradnji, ki jih je prinesla nova gradbena zakonodaja. Poleg novosti gradbene zakonodaje bomo precej časa namenili tudi drugim perečim vprašanjem, ki se pri izvajanju gradnje pojavljajo. Tradicionalno je kongres gradbenega prava namreč zasnovan na način, da vprašanj ne odpira, temveč daje odgovore nanje. V okviru vsake sekcije bo precej časa tudi za razčiščevanje spornih situacij iz prakse, med drugim tudi takšnih, ki se neposredno ne dotikajo obravnavanih tem. 

Programski odbor: odvetnica mag. Maja Koršič Potočnik, odvetnica mag. Vesna Sodja, odvetnica Maja Prebil

Komu je dogodek namenjen

Dogodek je namenjen na eni strani investitorjem in na drugi izvajalcem: projektantom, nadzornikom in inženirjem, saj bodo udeleženci na srečanju obravnavali vse najbolj pereče vidike njihovega medsebojnega sodelovanja pri gradnji. Poseben poudarek bo tudi na zakoniti izvedbi gradbenih projektov, financiranih iz javnih ali iz evropskih sredstev, ter na pravilni izvedbi gradbenih projektov, ki se izvajajo na podlagi pogodb FIDIC.

Za več informacij o dogodku in prijavo obiščite spletno stran dogodka: https://dgp.uradni-list.si/

UL INFO TOK

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Preizkusi brezplačno