Čezmejni učinki pravnih razmerij

Datum: 14. 6. 2019, 9.00–14.40
Lokacija: Dvorana Uradnega lista RS, Dunajska cesta 167, Ljubljana
Področje: Drugo
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija s knjigo: 268,00 € brez DDV.

Seminar s knjigo Mednarodno zasebno pravo

O dogodku

Dandanes se v praksi vedno pogosteje srečujemo z razmerji, ki vsebujejo mednarodne elemente. Taka razmerja so pogosto zelo kompleksna, terjajo posebno obravnavo, s tem pa tudi uporabo posebnih pravil, kot so pravila o mednarodni pristojnosti in o uporabi prava, ki se sicer ne uporabljajo v povsem notranjih (domačih) razmerjih.

Na seminarju z delavnico bodo obravnavani nekateri najnovejši vidiki mednarodnega zasebnega prava Evropske unije, s poudarkom na:

  • dveh novih uredbah EU, ki se nanašata na ureditev premoženjskih razmerij med zakoncema in partnerjema registrirane zakonske skupnosti in imata za Slovenijo še dodatni pomen zaradi razširitve pristojnosti notarjev v novi družinski zakonodaji;
  • na najnovejši praksi Sodišča EU, ki je pomembo začrtala uporabo pravil o mednarodni pristojnosti v pogodbenih zadevah;
  • na posameznih vidikih čezmejnega dedovanja; in
  • na problemih v zvezi z vročanjem sodnih pisanj v tujino.     

Delavnici sta namenjeni analizi praktičnih primerov.

Program

8.30–9.00 Registracija udeležencev

9.00–10.00 Vročanje v tujini - možnosti, težave in napake (ključni koraki za izvedbo postopka)

Predavatelj: dr. Andrej Ekart

10.00–11.00 Nova pravila EU na področju premoženjskih razmerij med zakoncema in partnerjema registrirane partnerske skupnosti

Predavateljica: dr. Suzana Kraljić

11.30–13.00 Delavnica I: Vpliv novejše prakse Sodišča EU na razlago pojma pogodbene zadeve v Bruselj I bis

Predavateljica: dr. Martina Repas

13.10–14.40 Delavnica II: Čezmejno dedovanje - načrtovanje in upravljanje dedovanja

Predavateljica: dr. Tjaša Ivanc

Predavatelji

 
Dr. Martina Repas,

je redna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Njen predmet preučevanja je usmerjen na področje prava intelektualne lastnine, konkurenčnega prava in mednarodnega zasebnega prava.
 
Dr. Tjaša Ivanc,

je izredna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Njeno raziskovalno področje obsega civilno procesno pravo, evropsko civilno procesno pravo ter stvarno pravo in je avtorica in soavtorica knjig, samostojnih sestavkov v monografijah in znanstvenih člankov s tega področja, objavljenih doma in v tujini. 
 
Dr. Suzana Kraljić,

je izredna profesorica na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru, ukvarja se z družinskim in dednim pravom, udeležuje se številnih mednarodnih konferenc in posvetov ter je avtorica številnih del s tega področja. 
 
Dr. Andrej Ekart,

je sodnik na pravdnem oddelku Okrajnega sodišča v Mariboru in docent na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru. Je avtor oziroma soavtor številnih člankov in več knjig s področij civilnega procesnega, izvršilnega in stvarnega prava, objavljenih doma in v tujini.

Vsi predavatelji so avtorji knjige Mednarodno zasebno pravo EU, ki je izšla pri Založbi Uradni list v lanskem letu.

Kotizacija in plačilo

Kotizacijo je treba poravnati pred izvedbo seminarja na TRR 02922-0011569767 (znesek kotizacije + DDV). Sklic: 00 3400140619. Plačilo je pogoj za udeležbo. Za proračunske uporabnike je rok za plačilo 30 dni po prejemu računa.

Ugodnost

  • 10-odstotni popust za 2 ali več udeležencev

Dodatne informacije

Pisne odjave Uradni list Republike Slovenije upošteva, če jih prejme najmanj 3 delovne dni pred začetkom posameznega dogodka. Več o odjavi si lahko preberete v rubriki Splošni pogoji.

UL INFO TOK

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Preizkusi brezplačno