Brezplačni seminar: Kaj prinašajo spremembe in dopolnitve novele ZIZ-L

Datum: 9. 5. 2018, 13.30–15.30
Lokacija: Dvorana Uradnega lista RS, Dunajska cesta 167, Ljubljana
Področje: Drugo
Organizator: Uradni list RS
Kotizacija: brezplačno

O dogodku

Na seminarju bo predavateljica Dida Volk na kratko predstavila bistvene spremembe novele ZIZ-L, ki je začela veljati 25. marca 2018.

Med pomembnimi spremembami novele ZIZ-L so tudi:

  • spremembe in dopolnitve na področju učinkovitega izvajanja Uredb in drugih pravnih aktov EU, ki se v RS uporabljajo neposredno;
  • novo poglavje za izvajanje Uredbe o določitvi postopka za evropski nalog za zamrznitev bančnih računov z namenom olajšanja čezmejne izterjave dolgov v civilnih in gospodarskih zadevah (Uredba 655/2014/EU);
  • uvedba spletnih dražb prodaje premičnin in nepremičnin;
  • varstvo dolžnika pri izvršbi na premičnine in na nepremičnine;
  • izboljšanje inštituta seznama dolžnikovega premoženja;prenova registra
  • neposestnih zastavnih pravic in zarubljenih premičnin.

Samo na dan dogodka lahko udeleženci koristite 10 % popust na knjigo
Zakon o izvršbi in zavarovanju (ZIZ).

Urnik

13.30–14.00 Prihod in registracija udeležencev

14.00–15.00 Predavanje

15.00–15.30 Vprašanja udeležencev

Predavateljica

Dida Volk, univ. dipl. pravnica, sodnica na gospodarskem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani. Avtorica več strokovnih del s civilnega pravnega področja in predavateljica s področja izvršilnega prava, pogodbenega prava, prava nepremičnin, insolvenčnega prava in zavarovanja terjatev.

Dodatne informacije

Skrajni rok za morebitno (pisno) odpoved je 3 dni pred seminarjem. V primeru neudeležbe brez predhodne odpovedi organizator prijavitelju zaračuna 20 EUR in DDV. Organizator zaračuna stroške neudeležbe le v primeru, da prijavitelj ni preklical prijave na dogodek, vsaj tri dni pred seminarjem.

UL INFO TOK

Obveščanje o slovenskih
in mednarodnih
javnih naročilih
Spremljanje
javnih razpisov
Obveščanje o
zakonodajnih novostih
Zakonodaja
držav članic EU
na enem mestu ...

Preizkusi brezplačno